Státní púozemkový úřad České republiky 2018-02-19T00:00:00+01:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada, Pobočka Hodonín http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-rada-odborny-rada-pobocka-hodonin.html 2018-02-19T00:00:00+01:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada, Pobočka Hodonín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení převodu majetku státu, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-rada-odborny-rada-oddeleni-prevodu-majetku-statu-krajsky-pozemkovy-urad-pro-jihomoravsky-kraj-1.html 2018-02-19T00:00:00+01:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení převodu majetku státu, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Pobočky Česká Lípa http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vedouci-pobocky-ceska-lipa-1.html 2018-02-19T00:00:00+01:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí Pobočky Česká Lípa. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada, Pobočka Vyškov http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchni-referent-rada-pobocka-vyskov-4.html 2018-02-19T00:00:00+01:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada, Pobočka Vyškov. Výzva k podání návrhu - Slatina u Hostouně http://www.spucr.cz/aktuality/vyzva-k-podani-navrhu-slatina-u-hostoune.html 2018-02-15T00:00:00+01:00 SPÚ vyhlašuje výzvu k podání návrhů na uzavření pachtovní smlouvy - kú Slatina u Hostouně Státní pozemkový úřad má vysokoškolákům co nabídnout http://www.spucr.cz/aktuality/statni-pozemkovy-urad-ma-vysokoskolakum-co-nabidnout.html 2018-02-12T00:00:00+01:00 Praha, 12. února 2018 - Během několika měsíců, kdy Státní pozemkový úřad (SPÚ) začal uzavírat smlouvy o realizacích odborných praxí studentů vysokých škol, se na úřad obrátilo přibližně 20 zájemců o stáž či zaměstnání. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení podpory a správy aplikací, odbor rozvoje ICT a řízení projektů http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-oddeleni-podpory-a-spravy-aplikaci-odbor-rozvoje-ict-a-rizeni-projektu.html 2018-02-07T00:00:00+01:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení podpory a správy aplikací, odbor rozvoje ICT a řízení projektů. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení půdní služby České Budějovice, odbor půdní služby http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchni-referent-rada-oddeleni-pudni-sluzby-ceske-budejovice-odbor-pudni-sluzby-1.html 2018-02-02T00:00:00+01:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení půdní služby České Budějovice, odbor půdní služby. Při kontrole pozemkových úprav nebyly nalezeny závažné nedostatky http://www.spucr.cz/aktuality/pri-kontrole-pozemkovych-uprav-nebyly-nalezeny-zavazne-nedostatky.html 2018-02-01T00:00:00+01:00 Praha, 1. února 2018 - Ministerstvo zemědělství v měsíci říjnu a listopadu loňského roku provedlo kontrolu společných zařízení, která se realizují v rámci pozemkových úprav. Z šetření nevyplynuly žádné závažné nedostatky. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení tvorby cen a verifikace http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-oddeleni-tvorby-cen-a-verifikace-5.html 2018-01-31T00:00:00+01:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení tvorby cen a verifikace.