Státní púozemkový úřad České republiky 2017-10-19T00:00:00+02:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ Seminář Komplexní pozemkové úpravy - jejich účel, možnosti, přínosy a realizace http://www.spucr.cz/akce/seminar-komplexni-pozemkove-upravy-jejich-ucel-moznosti-prinosy-a-realizace.html 2017-10-19T00:00:00+02:00 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení trestněprávní agendy, stížností a žádostí podle zák. č. 106/1999 Sb. http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-oddeleni-trestnepravni-agendy-stiznosti-a-zadosti-podle-zak-c-106-1999-sb-1.html 2017-10-18T00:00:00+02:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení trestněprávní agendy, stížností a žádostí podle zák. č. 106/1999 Sb. Den otevřených dveří - Krajský pozemkový úřad Vysočina http://www.spucr.cz/akce/den-otevrenych-dveri-krajsky-pozemkovy-urad-vysocina.html 2017-10-17T00:00:00+02:00 Živý video přenos "Cesty kulturní krajinou" http://www.spucr.cz/aktuality/zivy-video-prenos-quot-cesty-kulturni-krajinou-quot.html 2017-10-11T00:00:00+02:00 Ve středu 18. října 2017 od 13.30 hodin proběhne na playtvak.cz druhý přímý přenos z procházky v rámci třídílného seriálu „Cesty kulturní krajinou“. Komplexní pozemkové úpravy - seminář http://www.spucr.cz/akce/komplexni-pozemkove-upravy-seminar.html 2017-10-04T00:00:00+02:00 Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Krajským informačním střediskem Středočeského kraje si Vás dovolují pozvat na odborný seminář Komplexní pozemkové úpravy. Oznámení o omezení provozu KPÚ pro Zlínský kraj a PK Zlín http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-omezeni-provozu-kpu-pro-zlinsky-kraj-a-pk-zlin.html 2017-10-02T00:00:00+02:00 Z důvodu přerušení dodávky vody bude ve čtvrtek 12. 10. 2017 omezen provoz na KPÚ pro Zlínský kraj a PK Zlín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení řízení projektů a administrativy, odbor rozvoje ICT a řízení projektů http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-oddeleni-rizeni-projektu-a-administrativy-odbor-rozvoje-ict-a-rizeni-projektu-2.html 2017-10-02T00:00:00+02:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení řízení projektů a administrativy, odbor rozvoje ICT a řízení projektů. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada, Pobočka Louny http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-rada-odborny-rada-pobocka-louny-1.html 2017-10-02T00:00:00+02:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada, Pobočka Louny. Workshop SPÚ a Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního http://www.spucr.cz/aktuality/workshop-spu-a-ceskeho-uradu-zememericskeho-a-katastralniho.html 2017-09-29T00:00:00+02:00 Ve středu 27. září 2017 se na ústředí Státního pozemkového úřadu (SPÚ) uskutečnil workshop pracovníků úřadu se zástupci Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent / rada oddělení rozpočtu http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchni-referent-rada-oddeleni-rozpoctu-1.html 2017-09-27T00:00:00+02:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent / rada oddělení rozpočtu.