Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ve středních Čechách letos vznikne 22 nových cest, které propojí vesnice a rozdělí dlouhé lány

MF Dnes, 1. 10. 2019 - Jen nekonečné lány řepky či jiných plodin a sem tam zemědělec v traktoru. Chodce by v krajině okolo většiny středočeských obcí ještě nedávno nebylo možné spatřit. To se však mění. V kraji totiž vznikají desítky kilometrů nových polních cest. Stát na ně dá jen letos více než 200 milionů korun. Další desítky milionů navíc investují samotné obce. Nové cesty vedou zdánlivě opuštěnou krajinou dlouhých polí. Právě ta mají rozdělovat a činit krajinu přístupnější veřejnosti a zároveň pomáhají se zachycováním vláhy.

 Jen nekonečné lány řepky či jiných plodin a sem tam zemědělec v traktoru. Chodce by v krajině okolo většiny středočeských obcí ještě nedávno nebylo možné spatřit. To se však mění. V kraji totiž vznikají desítky kilometrů nových polních cest. Stát na ně dá jen letos více než 200 milionů korun. Další desítky milionů navíc investují samotné obce. Nové cesty vedou zdánlivě opuštěnou krajinou dlouhých polí. Právě ta mají rozdělovat a činit krajinu přístupnější veřejnosti a zároveň pomáhají se zachycováním vláhy. 

„V letošním roce bude ve Středočeském kraji dokončeno 22 projektů v předpokládaném objemu bezmála 215 milionů korun, jejichž součástí je obnova nebo výstavba polních cest,“ potvrdila MF DNES mluvčí Státního pozemkového úřadu Lenka Růžková. 
Obvykle stát staví nebo obnovuje cesty vytvořením zpevněného štěrkového povrchu. Součástí investice je mnohdy i výstavba doprovodných protierozních a vodohospodářských opatření a výsadba zeleně či alejí. 
Nové polní cesty vznikly, nebo ještě letos vzniknou například v Křížově pod Blaníkem, Býkovicích, Koroticích, Jizerním Vtelnu, Konojedech, Dobročovicích, Doubravanech, Kolešovicích, Přílepech nebo Senci. 
V Jizerním Vtelnu na Mladoboleslavsku už brzy dokončí hned dvě nové cesty. Jedna vede od silnice druhé třídy č. 27221 jižním směrem. Napojuje se na již dříve zrekonstruovanou polní cestu v katastru obce Hrušov a bude sloužit chodcům. Kromě toho vzniká také cesta, která propojí chotětovskou silnici s jinou již dříve vybudovanou polní cestou ve Vtelně, ta má sloužit hlavně pro zemědělskou techniku. 
„Aby se její provoz odklonil z obce, z místních komunikací, které již neunesou tu tíhu traktorů nebo nákladních vozů při řepné kampani,“ vysvětluje starostka Jizerního Vtelna Marie Huková. 
 
Patnáct milionů za polní cestu 
Není to však levná záležitost, podle Hukové totiž jedna z cest vede částečně i lesním terénem. Předpokládaná výše nákladů je podle zveřejněné stavební zakázky téměř 15 milionů korun. Místní lidé už se na nové trasy těší. „Zájem lidí je velký, ptají se mě, kdy už se to otevře. Naší obcí totiž vede frekventovaná silnice I/16 na Mělník, po níž projíždějí desetitisíce aut denně a není tady místo na klidné procházky,“ říká starostka. „Díky novým cestám vznikne okruh přírodou a lidé se tak vyhnou této frekventované silnici, což ocení hlavně rodiče s dětmi,“ řekla MF DNES Huková. 
Výletníci budou moci vyrazit novou polní cestou od Vtelna, následně podél chotětovské silnice projdou zpevněnou cestou a dál se napojí na další novou trasu směrem do Hrušova. „Bude to krásná procházka,“ míní starostka Huková s tím, že podél jedné z cest budou vysázeny ovocné stromy. Hotové dílo by měla obec převzít 24. října. 
Podle pozemkového úřadu jsou polní cesty obnovovány nebo nově stavěny tam, kde to umožní prostupnost krajiny. Mluvčí úřadu dodává, že neméně důležité jsou i protierozní a vodohospodářské funkce těchto cest. 
„Systém vhodně navržených cest spolu s příkopy či mezemi tvoří trvalou překážku zpomalující odtok povrchové vody. Ta je bezpečně svedena do vodotečí, nádrží nebo suchých nádrží,“ říká Růžková.

 Průkopníkem v budování polních tras jsou ve středních Čechách bezesporu Dolní Břežany. Tam nechtěli čekat na státní dotace či dlouho chystané státní projekty a pustili se do staveb už před lety za pomoci obecního rozpočtu. Nejprve se obnovy dočkala cesta směrem na Hodkovice. „Už v roce 2010 jsme také obnovili skoro čtyři kilometry dlouhou cestu mezi Dolními Břežany a Libní. Z původně rozorané plochy jsme udělali cyklostezku,“ popisuje starosta Věslav Michalik začátky s jejich budováním.

 

Lidé mají o cesty velký zájem 
Právě na tuto cyklostezku se má na podzim napojit nová cesta ke Lhotě. Tato „spojka“ bude řešena jen tím, že v poli zůstane čtyři metry široký trávnatý pruh. „To už jsme se zemědělci dohodli,“ říká Michalik. A kromě toho nyní obec dokončila starou polní cestu na Točnou. „V plánu pak ještě máme cestu do Zlatníků. Lidé by díky tomu mohli dojít do další vesnice pěšky,“ vyjmenovává Michalik. 
Podle něho je o upravené trasy mezi lidmi velký zájem. „Lidi to velmi baví. Například cestu na Točnou využívá mnoho lidí. Chodí tam s dětmi, se psy, jdou si zaběhat. Potkávám tam mnoho chodců, kteří si to pochvalují. Lidé prostě chtějí bezpečně chodit do krajiny a stačí jim tu možnost dát,“ říká starosta. 
Podle něho je vždy snahou, aby cesty nekončily někde uprostřed pole, ale vždy vedly do nějakého cíle, do obce. Mění se i přístup zemědělců, přes jejichž lány trasy vedou. „Při stavbě v roce 2010 z toho nebyli úplně nadšení, dnes už se v klidu dohodneme. Pomáhá k tomu i fakt, že legislativa zemědělce nutí rozdělovat lány na třicetihektarová pole,“ dodává starosta.

 

Cesty i aleje 
Ještě na jaře tam nebylo nic. Letos Dolní Břežany obnovily cestu polem na Točnou, nedávno podél ní směrem od Prahy přibylo 70 ovocných stromů. Symbolicky 16. listopadu, den před výročím 30 let od sametové revoluce, budou sázet stromy směrem od obce.

 

Fakta k čemu slouží polní cesty 
Jejich základním účelem je prostupnost krajiny a přístupnost zemědělských pozemků. Kromě dopravní a ekologické funkce přispívají k ochraně půdy a zlepšení hospodaření s vodou v krajině. Výstavbou zpevněných polních cest dochází rovněž k vyloučení nebo omezení průjezdu zemědělské techniky zastavěnou částí obce a k propojení sousedních obcí. Jen letos vznikne nebo bude ve Středočeském kraji obnoveno 22 nových polních cest za téměř 215 milionů korun.