Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Na úpravy krajiny získávají obce od státu i z Unie desítky milionů

IDnes, 9. července 2019: Stále více obcí usiluje o úpravy krajiny v rámci pozemkových úprav. Aniž by museli sahat do vlastních rozpočtů, získávají tak ochranu před povodněmi či nové odpočinkové zóny. Při každých záplavách měli obyvatelé východní části obce Sazovice na Zlínsku problémy. Od letošního jara však už při velkých deštích trnout nemusí.

„Vznikly tady dva poldry, které chrání před přívalovou vodou velké množství pozemků, od nich pak vedou příkopy, které vodu sbírají. Z této strany už by se do vesnice nikdy nemělo nic dostat,“ popsal sazovický místostarosta Václav Miklík.Pořízení stavby vyšlo na víc než dvacet milionů korun. Obec o toto opatření usilovala několik let, ale z vlastního rozpočtu by nebyla schopná jej zaplatit. Využila proto stavby v rámci takzvaných pozemkových úprav. Jejich přípravu a financování zajišťuje Státní pozemkový úřad (SPÚ). Do Zlínského kraje na tyto účely v posledních letech přitéká zhruba 140 milionů korun ročně, které jdou ze státního rozpočtu a evropských dotací. A o peníze se v poslední době hlásí čím dál více obcí. „Největší zájem je o takzvaná společná zařízení, což jsou účelové komunikace, vodohospodářská a protierozní opatření nebo krajinné prvky, jako jsou výsadby biocenter, remízků, biokoridorů, mokřadů a podobně,“ vyjmenovala mluvčí SPÚ Lenka Růžková s tím, že se přitom dostane pouze na zhruba polovinu žadatelů. Výhoda je v tom, že nové prvky chrání proti povodním, pomáhají i v boji se suchem a z často neutěšeného okolí obcí vytvářejí atraktivní lokality. Třeba za kostelem a hřbitovem v Pohořelicích se donedávna rozprostírala nevzhledná plocha. „Bývala to hrůza, rozmočená zem, nepořádek a komáři. Dnes tam máme nádrž na zadržení vody, remízky, kam se stahuje zvěř, a opravené polní cesty,“ popsal pohořelický starosta Jaroslav Němeček. Stavba za 16 milionů korun pomohla zlepšit život v obci. „Zemědělci už nám netahají bahno do vesnice a lidé získali hezké místo k procházkám,“ dodal.

Starosta: Nejtěžší je přesvědčit majitele pozemků

Dlouhodobě využívají projektů spojených s pozemkovými úpravami v Dolním Němčí. Vesnice roku 2018 takto získala desítky milionů na proměnu okolní krajiny. Loni dokončili vodní nádrž s lokálním biocentrem, letos zase pětikilometrovou cestu, která obepíná jižní část obce. K tomu se vysázely stovky stromů a keřů. „V podstatě tak dáváme krajině ráz, jaký měla kdysi. A výsledky jsou vidět. Třeba v současných vedrech máme vodní plochu, která osvěžuje vzduch a v případě potřeby by z ní bylo možné něco čerpat i na zalévání,“ poukázal starosta František Hajdůch. Podle něj je zásadní, že obec tyto úpravy nemusela financovat ze svého rozpočtu. „Bylo by to skoro nemožné. Stáli bychom před otázkou, zda pomoci okolní krajině na úkor místních obyvatel. Vždyť potřebujeme opravovat cesty, dělat sítě pro rodinné domy a starat se o obecní majetek,“ řekl starosta.

Nejtěžší je přesvědčit majitele pozemků, aby s úpravami souhlasili. Zahájení pozemkových úprav totiž musejí posvětit. „Sbírání podpisů je někdy těžké. Mnoho lidí totiž netuší, jaký to má vlastně význam, a brání se tomu,“ dodal Hajdůch. Za poslední tři roky takto vzniklo na území Zlínského kraje více než dvacet různých staveb. Momentálně se staví například suchá nádrž Dolní Chráště v Otrokovicích směrem na Tlumačov. Vyjde na více než dvacet milionů korun a dokončena má být letos. „Je navržena jako ochranná nádrž s protipovodňovou funkcí ke snížení povodňových průtoků z koryta toku Habrůvka,“ informovala Růžková. Na proměně okolí svých bydlišť se navíc v rámci pozemkových úprav podílejí sami občané. Obce i lidé také získají lepší přehled o svém vlastnictví. „V terénu poznají přesné hranice svých pozemků, mají zajištěný přístup k nim, pozemky jsou upraveny do jim vyhovujících tvarů, mohou na nich lépe hospodařit a zvýší se i jejich tržní cena,“ doplnila mluvčí. 

Autor:  

Zdroj: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/pozemkove-upravy-zlinsky-kraj-nadrze-cesty-aleje.A190628_486109_zlin-zpravy_ras