Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Zavedení dynamického nákupního systému (DNS) na údržbu melioračních staveb

Státní pozemkový úřad (SPÚ) informuje dodavatele a případné zájemce, že dnes 9. 5. 2022, byl zaveden dynamický nákupní systém na zadávání veřejných zakázek, týkajících se údržby melioračních staveb ve správě SPÚ.

Zadavatel po celou dobu trvání DNS umožní každému dodavateli podat žádost o účast v DNS (https://zakazky.spucr.cz/dns_display_3.html).
Žádost zadavatel v zákonné lhůtě posoudí a následně odešle dodavateli oznámení o zařazení do DNS nebo o jeho odmítnutí.
Odmítnutí zařazení dodavatele do DNS musí zadavatel odůvodnit.

Prostřednictvím DNS bude SPÚ v následujících dvou letech zadávat veřejné zakázky na provádění údržby melioračních staveb, a to v celkové předpokládané hodnotě cca 30 000 000 Kč bez DPH.
Veřejné zakázky v DNS budou zadávány v předem neurčených nepravidelných intervalech, které budou odvislé zejména od provozních potřeb zadavatele.

Před zadáním veřejné zakázky v DNS zadavatel odešle všem dodavatelům, zařazeným do DNS, výzvu k podání nabídek, a to dle jednotlivých kategorií.

Těšíme se na spolupráci.

Kontakt pro média: Bližší informace k předběžné tržní konzultaci:  
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
tel.: +420 729 922 308
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz                                                        

Odbor veřejných zakázek
e-mail: odbor.zakazky@spucr.cz