Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad získal již druhý Zlatý rýč

Praha, 4. března 2022 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) se zařadil mezi nejlepší sazeče roku 2021 z řad veřejných institucí s počtem 58 923 zasazených stromů. Do sbírky získal již druhé ocenění za první místo, Zlatý rýč.

„Děkujeme za získané ocenění, kterého si velmi vážíme. O to více, že jsme prvenství získali již podruhé. Již čtvrtým rokem evidujeme počet stromů zasazených mimo náhradní výsadbu, která doprovází většinu našich krajinných realizací. V loňském roce jsme zaevidovali 155 výsadeb o celkovém počtu 77 098 stromů. Na výsadbách se podílí všech 64 poboček. Vzhledem k tomu, že celkovým cílem iniciativy Sázíme budoucnost je vysázet 1 strom za každého občana ČR, tak můžeme s radostí konstatovat, že za poslední 3 roky jsme vysázeli 74 stromů za každého našeho zaměstnance. My na SPÚ totiž žijeme krajinou a hodláme v tom pokračovat i v následujících letech.“ uvedl Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

Zlatý rýč převzal Ing. František Pavlík, Ph. D., ředitel odboru půdní služby SPÚ, přímo z rukou Petra Kazdy, ředitele Nadace Partnerství, která výsadbovou iniciativu Sázíme budoucnost koordinuje.

Státní pozemkový úřad se do iniciativy Sázíme budoucnost poprvé zapojil v roce 2020 registrací 6726 stromů vysazených v roce 2019. Za rok 2020 SPÚ zaevidoval již 12 478 zasazených stromů. SPÚ se snaží vysazovat stromy a keře všude tam, kde je to možné. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a trendu posledních let se změnil i pohled na realizovaná opatření. Cesty, sloužící k dostupnosti zemědělských pozemků ustoupily tzv. zeleným a vodohospodářským opatřením, což reflektuje i Koncepce Pozemkových úprav pro období let 2021 – 2025. I proto je v posledních letech možné pozorovat trend zvyšujícího se počtu vysázených stromů. Nejčastěji jsou vysazovány javory, jeřáby, duby či slivoňe a z typů výsadby to jsou nejvíce aleje, větrolamy, biokoridory, ale i solitéry.

V květnu loňského roku bylo dokonce na webových stránkách SPÚ do provozu uvedeno počitadlo, které poukazuje na to, že bylo doposud zasazeno 80 187 stromů, 152 371 keřů a zatravněna plocha o výměře 72 972 ha. Počitadlo aktualizuje data každé tři měsíce, což je vzhledem k sezónnosti více než dostačující. Na výsadbách se podílí všech 64 poboček a většina Krajských úřadů.

V České republice se od roku 2019 podařilo zmapovat více jak 2 miliony stromů vysázených mimo les, na 5,5 tisíce výsadbách se podílelo 58 073 dobrovolníků. Sázíme budoucnost je nejúspěšnějším evropským projektem, který pomáhá naplňovat cíl Evropské komise vysadit do roku 2030 3 miliardy stromů.
Mezi nejúspěšnější sazeče loňského roku, kteří 3. 3. 2022 v Brně převzali symbolický Zlatý rýč, patří vedle Státního pozemkového úřadu v kategorii veřejných institucí, v kategorii obcí vesnice Lipina na Olomoucku; v kategorii zemědělců Kokořův sad; mezi spolky a občany zvítězil ČSOP Studénka; mezi školami ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky na Znojemsku a v kategorii firem společnost Náborář.

 

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz