Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad slaví Světový den vody

Praha, 22. března 2022 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) ku příležitosti Světového dne vody, který připadá právě na 22. března, oznámil zahájení dvou realizací revitalizačních opatření bývalých hlavních odvodňovacích zařízení v k.ú. Bohdalovice a k.ú. Šafov.

Letošním tématem je podzemní voda s doprovodným mottem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude“. Podzemní vody a péči o ně upravuje Zákon o vodách. Tento zákon definuje podzemní vody jako vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami. Za podzemní vody se považují též vody protékající podzemními drenážními systémy a vody ve studních.

 Z této definice vyplývá, že problematika podzemních vod se SPÚ dotýká v rámci správy majetku staveb k vodohospodářským melioracím pozemků, konkrétně staveb kategorie hlavní odvodňovací zařízení.

„K těmto stavbám řadíme též zakryté trubní kanály, které jsou součástí podzemních drenážních systémů a z hlediska svěřeného majetku SPÚ představují rozsah 3 761 km. Pro lepší představu je to vzdušná vzdálenost mezi Prahou a Íránem,“ doplňuje Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

V průběhu loňského roku Státní pozemkový úřad provedl analýzu liniových staveb hlavních odvodňovacích zařízení a vytipoval stavby vhodné k jejich revitalizaci a k zadržení vody v krajině. Navrhovaná opatření budou realizována prostřednictvím institutu pozemkových úprav. První opatření jsou již připravována v rámci poboček Český Krumlov a Znojmo.

Pobočka Český Krumlov připravuje projekt revitalizace z části otevřeného a uzavřeného hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v k.ú. Bohdalovice u Větřní. Odtokový kanál z roku 1980 není funkční a neodpovídá dnešním požadavkům na nakládání s povrchovými vodami a zadržení vody v krajině. V rámci PSZ (plán společných zařízení) tak po nově otevřeném toku o délce 790 m vznikne soubor celkem 7 tůní se specificky upravenými přepady a rybník.

Znojemská realizace v k.ú. Šafov se týká revitalizace posledních 350 m dlouhého odvodňovacího příkopu z dílčího povodí Křeslického potoka za účelem eliminace dopadů sucha. Plánované meandry a přehrázky budou sloužit ke zvýšení hladiny podzemní vody a zastavení zrychleného odtoku povrchové vody. Opatření podporuje obnovu aluviálních mokřadů a jejich roli pro přirozené zadržování a vsakování vody v krajině. Jedná se o pilotní projekt na revitalizaci staveb hlavních odvodňovacích zařízení.

Pokud vše půjde podle plánu, obě stavby budou zahájeny na podzim tohoto roku.

V loňském roce vyšel rozhovor na téma voda s ústředním ředitelem Martinem Vrbou a přečíst si ho můžete přímo zde: https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/verejna-vystoupeni/nove-rybniky-vznikaji-tam-kde-byvaly-kdysi.html

Kontakt pro média:
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz