Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Do 15. ročníku soutěže Žít krajinou se přihlásilo 45 projektů

Praha, 10. března 2022 – Do 15. ročníku soutěže Žít krajinou 2021, kterou od roku 2006 pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) přihlásily krajské pobočky SPÚ, projektanti, stavitelé nebo obce či vlastníci realizovaných staveb celkem 45 projektů. Soutěž podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na celkové řešení krajiny nebo její části.

„Přihlašování projektů do 15. ročníku soutěže zaměřené na komplexní pozemkové úpravy "Žít krajinou" bylo ukončeno 20. února. Do soutěže se přihlásilo celkem 45 projektů, z toho 22 projektů v kategorii Zelená a dopravní infrastruktura a 23 projektů v kategorii Tvorba a ochrana krajiny,“ upřesnil ústřední ředitel SPÚ Ing. Martin Vrba.

 

V 15. ročníku soutěže se utkají takové projekty, které byly dokončeny nejpozději 31. prosince 2020. Zhruba měsíc od ukončení přihlašování trvá potřebná administrace, doplňování údajů, upravování popisů realizací, či výběr adekvátních fotografií. Přihlášené realizace jsou již uveřejněny na webových stránkách soutěže https://soutezzk.spucr.cz/cz/prihlasene-projekty/2021.

 

Do 30. 4. 2022 budou projekty v jednotlivých kategoriích hodnoceny odbornými komisemi. Aby byla zajištěna nestrannost, nikdy není členem odborné komise zaměstnanec SPÚ.

Projekty v Kategorii Zelená a dopravní infrastruktura bude hodnotit odborná komise ve složení: Prof. Ing. Jan Váchal, CSc. (JČU), Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. (ČVUT Praha), Ing. Petr Pánek, Ph.D. (ČVUT Praha), Ing. Jana Janíková (Zahradní a krajinářská tvorba Brno), Dr. Ing. Petr Marada (MENDELU Brno).

Realizace přihlášené do kategorie Tvorba a ochrana krajiny zhodnotí odborná komise jejíž členy jsou Prof. Ing. František Toman, CSc. (MENDELU Brno), Doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (MENDELU Brno), Prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (VUT Brno), Ing. Martin Weber (VÚKOZ Průhonice) a Doc. Dr. Ing. Alena Salašová (MENDELU Brno).

 

Cenu veřejnosti získává projekt s nejvyšším počtem hlasů získaných ve veřejném internetového hlasování. Hlasování veřejnosti proběhne na webových stránkách http://www.soutezzitkrajinou.cz/. od 1. 4. 2022 do 30. 4. 2022.

V každé kategorii jsou udělována první tři místa. Dále porota vybere vítěze Ceny SPÚ. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 8. listopadu v budově Senátu Parlamentu ČR.

  

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
tel.: +420 729 922 308
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz