Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Boží muka, kříže i kapličky. Zachraňujeme drobné sakrální stavby, které jsou neodmyslitelnou součástí české krajiny

Praha, 20. ledna 2020 – Kaple Panny Marie Ustavičné pomoci u Horšovského Týna, kaple Svaté Trojice v Milavči, kaple Panny Marie Pomocné v Trčkově, dvě kapličky v Záhořanech u Litoměřic, kaplička sv. Ambrože v Bukovici, kaple Panny Marie v Kladrubech u Beranova, kříž ve Vísce u Jevíčka… To je výčet jen části sakrálních staveb ve správě Státního pozemkového úřadu (SPÚ), kterým byl v posledních letech vrácen důstojný vzhled. Drobné sakrální stavby patří neodmyslitelně do české krajiny. Na pozemcích ve správě SPÚ by se podle katastru nemovitostí mělo nacházet více jak dvě stě takových staveb.

Bohužel v drtivé většině případů na určeném místě nelze nalézt ani pozůstatky bývalé stavby. Padly za oběť buď zubu času, případně při kolektivizaci musely své místo postoupit intenzivní zemědělské výrobě. Za každou drobnou sakrální stavbou se přitom skrývá nějaký příběh, usmíření. Osamocené kapličky mezi polnostmi často připomínají trasy kdysi významných křížových cest.  Drobné sakrální stavby jsou pamětí naší krajiny, proto si zaslouží náš zájem. Stavby, které se dochovaly, SPÚ postupně renovuje nebo na doporučení památkářů konzervuje.          

Za poslední tři roky se naší péče dostalo bezmála dvaceti drobným sakrálním stavbám, které jsou součástí pozemků ve správě SPÚ. Samozřejmostí je spolupráce s odbory památkové péče. Opravy těchto staveb realizujeme výhradně z našeho provozního rozpočtu, jako organizační složka státu nemůžeme být ani příjemcem dotačních titulů určených k tomuto účelu. Vzhledem k napjatějšímu rozpočtu proto opravy nepokračují tempem, který bychom si představovali,“ sdělil k problematice oprav drobných sakrálních staveb ve správě SPÚ ústřední ředitel Martin Vrba. 

SPÚ má zmapované sakrální stavby interně rozděleny do několika kategorií. V první kategorii jsou stavby v dobrém technickém stavu, které již případně prošly v minulosti renovací a další plánované stavební práce jsou jen udržovacího charakteru. Ve druhé skupině jsou stavby, které potřebují drobné stavební úpravy, jako doplnění střešní krytiny, vyspravení a očištění omítek. Největší skupinu však tvoří stavby, které čeká větší stavební zásah. Vykazují statické narušení, často se na místě nachází jen ruiny. Takových staveb eviduje SPÚ přes třicet. Díky opravám se však každoročně toto číslo snižuje. 

Částky oprav se liší velikostí a stavem staveb, pohybují se v řádech deseti, ale i sta tisíců. Další nezanedbatelné náklady tvoří projektové dokumentace a stavební dozory. Ročně se snažíme pro tyto účely vyčlenit z našeho rozpočtu kolem jednoho milionu korun. Letos nás čeká například dokončení opravy kaple v Dolním Kramolíně,“ uvedl ředitel Vrba.