Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

SPÚ a Národní zemědělské muzeum podepsaly memorandum o spolupráci

Praha, 9. listopadu 2017 - Státní pozemkový úřad zahájil dnešním podpisem memoranda úzkou spolupráci s Národním zemědělským muzeem. Ústředním tématem tohoto projektu bude problematika ochrany vody a půdy.

Memorandum podepsali ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová a generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček. V pilotní fázi předpokládá projekt úzkou spolupráci pro rok 2018, kdy Národní zemědělské muzeum bude prostřednictvím vybraných aktivit zajišťovat propagaci klíčových témat: Půda jako hlavní výrobní prostředek zemědělské produkce vyžadující péči a ochranu a Voda jako zdroj života, obnovitelné energie. Dále bude předmětem spolupráce problematika eroze, sucha, krajinotvorby, hospodaření s přírodními zdroji, ale také vzdělávání a poradenství.

Spolupráci s Národním zemědělským muzeem vnímáme jako další formu propagace témat, která jsou pro Státní pozemkový úřad klíčová. Jde především o oblast pozemkových úprav, sucha a eroze půdy, vody a s tím souvisejících dalších našich aktivit,“ uvedla ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová. Generální ředitel NZM Milan Jan Půček k tomu doplnil: „Kromě důležitosti témat Půda a Voda je projekt významný zejména v tom, že nejde jen o osvětu v Praze, ale zapojí se všechny naše pobočky v regionech. V budoucnu bychom takto rádi spolupracovali také s dalšími resortními organizacemi Ministerstva zemědělství.“

V rámci spolupráce připraví Národní zemědělské muzeum lektorské programy pro žáky základních a středních škol s využitím svých expozic v Praze (Voda v krajině, Objevovna, Zemědělství), ale i na pobočkách v Čáslavi (Kačina a Ohrada) a ve Valticích. Ke stávajícím i novým expozicím a výstavám budou zpracovány výukové či programové listy, které mohou sloužit jako podklady pro školy i veřejnost. Součástí projektů bude také spolupráce lektorů. Plánován je také vznik popularizačních publikací pro veřejnost – obrázkové statistiky k tématům Voda a Půda.