Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Reakce SPÚ na článek v MF Dnes

Státní pozemkový úřad (SPÚ) reaguje na polopravdy a účelově zkreslené informace, které dnes (6.11.2017) vyšly v MF Dnes ve článku „Úřad dal 4 miliony za reklamu".

SPÚ spolupracuje s marketingovou agenturou na činnostech, které žádný státní úřad nedokáže zajistit vlastními silami – jde o oblast tvorby profesionální grafiky letáků a brožur, programování, DTP, vlastnictví speciálních programů a počítačů, ve kterých jsou data připravována. Experti na komunikaci jsou běžně využívanými externími dodavateli ve velké části státní správy, podobně jako se využívají např. externí IT odborníci.

Od našich zaměstnanců na úrovni krajských pozemkových úřadů a okresních poboček máme zpětnou vazbu, že existuje výrazná poptávka mezi zemědělci, starosty a zastupiteli obcí ohledně jasných informací v brožurách a letácích - především o pozemkových úpravách či směnách pozemků, což se dotýká katastrálních území po celé ČR (13 000 katastrálních území). Nově do činností SPÚ přibyla problematika vodohospodářských staveb, závlah, bonitace zemedělské půdy, sucha a eroze půdy – monitoringu eroze a sledování sucha prostřednictvím projektu Intersucho. Zde se naše kompetence částečně prolínají s dalšími organizacemi jako je Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a ještě některé další státní instituce. I proto jsme přikročili ke zvýšené formě komunikace SPÚ se širokou veřejností, protože té nejsou známy přesné kompetence a odborné aktivity jednotlivých organizací. Občané mnohdy mylně chodí na jiné státní instituce, protože nemají informace, který z těchto úřadů se jejich problematikou zabývá.

Právě pro tyto skupiny občanů jsou určeny naše komunikační kanály, primárně brožury a letáky (jedná se o desítky unikátních tiskovin). Dále je k dispozici komunikační web SPÚ pro laickou veřejnost, elektronický newsletter, který se posílá na všechny obce v ČR, dále probíhá propagace rovněž i přes sociální sítě.

MF Dnes píše o malém počtu fanoušků na Youtube kanálu. SPÚ videa nahrává primárně na svůj Facebookový profil, což si MF Dnes mohla lehce ověřit – např. video o komplexních pozemkových úpravách v Bludově má více než 17 tisíc zhlédnutí. Jen během letošního léta přibyly na facebookový profil i Youtube kanál čtyři nová videa.

Výběrové řízení probíhalo standardním způsobem dle Zákona o veřejných zakázkách. Jednalo se o transparentní podlimitní výběrové řízení, do něhož se tedy mohla přihlásit jakákoliv agentura.

Vítězná společnost splnila všechny zákonné náležitosti, které jsou kladeny na uchazeče o veřejnou zakázku dle Zákona o zadávání veřejných zakázek.

 

Mgr. Hynek Jordán

vedoucí oddělení komunikace a marketingu