Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Díky SPÚ získali čerství absolventi vysokých škol praxi v oboru

Státní pozemkový úřad (SPÚ) umožnil v uplynulých třech letech získat praxi v oboru desítkám vysokoškolských absolventů. Navíc celá třetina z nich se po jednoroční stáži rozhodla pro SPÚ pracovat.

SPÚ se zapojil do projektu Úřadu práce pod názvem „Zabezpečování odborné praxe osob do 30 let věku v organizačních složkách státu", který probíhal od června 2014 až do konce tohoto měsíce.

„Stážisty se nám podařilo získat díky spolupráci s pracovní agenturou, která byla vybrána na základě transparentní veřejné soutěže. Jednotlivé stáže probíhaly především na okresních pobočkách nebo krajských pracovištích SPÚ, aby absolventi byli co nejblíže praktické činnosti našeho úřadu. Vzhledem k faktu, že třetina z nich se rozhodla u nás zůstat pracovat, hodnotíme tento projekt jako velmi úspěšný," uvedla k projektu ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová.

Celkově se do jednoletých stáží zapojilo 139 absolventů, přičemž 46 z nich (33 %) projevilo následně zájem pracovat pro Státní pozemkový úřad na hlavní pracovní úvazek.

Z tohoto důvodu bude SPÚ pokračovat v realizaci projektu i v dalším období. V současné době probíhá veřejná soutěž na zprostředkovatele těchto služeb pro období od července 2017 do června 2021.

 

Hynek Jordán, vedoucí oddělení komunikace a marketingu