Přeskočit navigaci

Nejlepší realizace pozemkových úprav byly oceněny ve 12. ročníku soutěže Žít krajinou

Praha, 22. března 2019 – Ve čtvrtek 21. března 2019 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo vyhlášení výsledků 12. ročníku soutěže Žít krajinou, kterou pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci se Stálou komisí senátu pro rozvoj venkova a s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. Jejím cílem je ocenit nejúspěšnější realizace pozemkových úprav, které jsou komplexním a účinným nástrojem, jak vrátit krajině její schopnost vyrovnávat se s klimatickými změnami i vlivy zemědělské činnosti. Mají pozitivní přínos pro kvalitu životního prostředí a zvyšují i celkovou kvalitu života na venkově.

 

Soutěž Žít krajinou oceňuje nejlepší navržené a vybudované realizace prvků plánů společných zařízení v krajině, jejich autory, organizátory a všechny další, kteří se o realizace zasloužili. Ve 12. ročníku soutěže Žít krajinou se komisím představilo 41 projektů, z toho 21 projektů v kategorii Zelená a dopravní infrastruktura a 19 projektů v kategorii Tvorba a ochrana krajiny. Současně byla vyhlášena Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti, která je udělována projektu s nejvyšším počtem hlasů získaných ze strany veřejnosti prostřednictvím internetového hlasování.

Společná zařízení, jako jsou mokřady, tůně, ochranné nádrže, meze nebo výsadby jsou prevencí povodní i sucha. Jejich význam postupně roste v důsledku negativních dopadů klimatických změn. SPÚ má aktuálně ukončeno více než 2 400 komplexních a 2 900 jednoduchých pozemkových úprav na celkové rozloze téměř 1,5 milionu ha, což je více než 33 % výměry zemědělského půdního fondu. Úspěšně bylo dokončeno přibližně 98 % všech zahájených řízení. „Vzhledem k tomu, že jsou „v pohybu„ statisíce účastníků řízení, jedná se o výborný výsledek. Rozpracováno máme nyní 1 060 komplexních pozemkových úprav na výměře odpovídající 13 % zemědělské půdy. Pokud budu mluvit o investicích do krajiny, tak od vzniku SPÚ v roce 2013 jsme za více než 2,5 miliardy zpracovali návrhy pozemkových úprav a zrealizovali opatření za 7,5 miliardy Kč. Za těmito čísly stojí poctivá a profesionální práce jak úředníků, projektantů pozemkových úprav a staveb, tak i dodavatelů a patří jim za to opravdu velké poděkování,“ ocenil spolupráci ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu Martin Vrba. 

Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Českou zemědělskou univerzitou představil na počátku letošního roku nové principy pozemkových úprav v podmínkách adaptace krajiny na klimatickou změnu. „Jedná se zejména o návrhy a dimenzování opatření na budoucí klimatické podmínky, zaměření se na akumulaci vody v krajině, návrhy a realizace závlah a zdrojů závlahové vody, řešení pozemkových úprav v několika na sebe navazujících katastrech najednou, vytváření systému polyfunkčních prvků, využívajících synergii při ochraně krajiny před suchem, povodněmi a erozí a v neposlední řadě prioritní řešení katastrů z oblastí postižených suchem,“ uvedl k dalšímu směřování SPÚ ředitel Vrba.  

Důležitost pozemkových úprav zdůraznili ve svých projevech i přítomní senátoři, předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Miroslav Nenutil i místopředseda stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Petr Šilar. Jejich pozitivní vliv na krajinu vyzdvihl i Pavel Sekáč, náměstek ministra zemědělství pro řízení Sekce pro fondy Evropské unie, vědu, výzkum a vzdělávání. Všichni přítomní senátoři se zapojili do předávání ocenění i Pamětních listů Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. Cenu Státního pozemkového úřadu předala s ústředním ředitelem Vrbou i poslankyně a předsedkyně Spolku pro rozvoj venkova paní Veronika Vrecionová. O krásné hudební vystoupení se postaral dětský soubor MaléR ze ZUŠ Klapkova v Praze 8. 

  Výsledky 12. ročníku soutěže Žít krajinou i v krátkém videu

Kategorie

Vítězný projekt

Zelená a dopravní infrastruktura

Polní cesty HPC 1 v k. ú. Blížejov

Tvorba a ochrana krajiny

Vodní nádrž N4 v k. ú.  Bílov

Cena Státního pozemkového úřadu

Biocentrum Na Bělkách v k. ú. Výrava a Libníkovice

Cena veřejnosti

Společná zařízení v katastrálním území Pančava

 

Počet hodnocených projektů v jednotlivých kategoriích 

Zelená a dopravní infrastruktura

22

Tvorba a ochrana krajiny

19

Celkem hodnocených projektů

41

kontakt pro média:

Lenka Růžková, tisková mluvčí

e-mail: komunikace@spucr.cz, www.spucr.cz


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace