Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Týden krajiny - Výzva ke koordinované celospolečenské pomoci krajině

Praha, 20. dubna 2018 – Ve dnech 23. až 29. dubna 2018 letos nově přichází Státní pozemkový úřad s iniciativou nazvanou „Týden krajiny“. Týden krajiny se obrací k obcím a starostům, ke studentům, k široké veřejnosti. Cílem je umožnit zapojení každého občana do péče o krajinu, v podobném duchu jako se celá společnost zapojila třeba do třídění odpadu.

Změny klimatu spolu s intenzivním hospodařením způsobují úbytek vody v naší krajině a znehodnocování půdy. To potvrzují odborníci i naměřená data. Krajina potřebuje větší péči a zaslouží si větší pozornost. Zadržování vody v krajině, ochrana půdního a lesního fondu a přirozených ekosystémů, to jsou priority celonárodního strategického výzkumu. Sama plánovaná a direktivní opatření „shora“ ale nestačí.

Výzva není žádnou formou direktivy, není a nemůže být Státním pozemkovým úřadem organizována ani financována. Je podle nás hlavně přirozeným podnětem zodpovědného úřadu a jednoho ze správců krajiny. Je to záležitost primárně lidská, občanská a poté až úřední a odborná,“ zdůrazňuje ředitelka SPÚ Svatava Maradová a dodává: „Jednou z hlavních rolí státního pozemkového úřadů jsou komplexní pozemkové úpravy, které velmi často určují nový ráz krajiny, a tím se výrazně podílejí na krajinotvorbě. Jsme tedy ve své každodenní práci na regionální a lokální úrovni spjati s krajinou a cítíme se být povoláni k apelu na obranu krajiny. Chceme, aby krajina a půda byly znovu schopny zadržet co nejvíce vody, která naprší. Chceme mít pestrou krajinu, do které se znovu vrátí polní cesty lemované stromy, meze, remízky, mokřady a meandrující potoky,“ ukončuje vysvětlení svého pohledu Svatava Maradová.

„Týden krajiny“ je iniciován jako pravidelné občanské snažení v pomoci krajině s podporou odborníků a místních úřadů. Měl by každoročně probíhat na konci dubna a postupně se stát přirozenou součástí celospolečenského přístupu ke krajině, k venkovu. Příspěvkem ke zdravé zemi. Státní pozemkový úřad již v tomto roce chystá několik vlastních aktivit rámcově spadajících do týdne krajiny, v nichž chce prezentovat své vize, přístupy a úspěchy na poli pozemkových úprav, které se podílejí na zdravé proměně krajiny. V Národním zemědělském muzeu od 15. dubna 2018 probíhá výstava „Státní pozemkový úřad – správce české krajiny“, volně propojená s blokem přednášek na téma „Voda-půda-krajina“. Dále se připravují akce na středních školách (přednášky, výstavy, semináře), jejichž cílem je představit problematiku pozemkových úprav v nejširších souvislostech, včetně možností dobrovolné spolupráce v rámci Týdne krajiny.

 

V souvislosti s iniciativou Týden krajiny se bude konat několik akcí:

  • Od 15. dubna do 16. května 2018 probíhá na střeše Národního zemědělského muzea výstava fotografií „Státní pozemkový úřad – správce české krajiny“.
  • Od 16. dubna do 7. května 2018 probíhá výstava „Komplexní pozemkové úpravy – realizace plánů společných zařízení v okresech Nymburk a Praha-východ“ v budově Střední zemědělské školy a Střední odborné školy Poděbrady.
  • 16. dubna 2018 byl pro studenty SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích uspořádán seminář, který studentům představil SPÚ a problematiku pozemkových úprav včetně ukázek realizací.
  • 23. dubna 2018 se uskuteční přednášky pro studenty Střední zemědělské školy a Střední odborné školy Poděbrady. Přednášky se budou týkat procesu, účelu a výhod pozemkových úprav, vodních nádrží, výsadby biocenter, interakčních prvků a zeleně v okresech Nymburk a Praha-východ.
  • V rámci přednáškového cyklu Voda a půda jako společenské dilema, který pořádá Národní zemědělské muzeum, bude 10. května 2018 od 17.00 do 18.00 hod. přednášet vedoucí nymburské pobočky SPÚ Zdeněk Jahn na téma „Co chybí české krajině. Léčba a prevence“. František Pavlík, ředitel Odboru půdní služby SPÚ bude přednášet 24. května 2018 na téma Zadržení vody a půdy v krajině – praktická řešení.
  • Dále jsou v průběhu první poloviny května naplánovány exkurze pro studenty Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.

 

 

 Monika Machtová, oddělení komunikace a marketingu