Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Svatava Maradová: účinně hájíme zájmy státu

Praha, 22. března 2018 – V kauze „Bečvářova velkostatku“ došlo díky současnému vedení Státního pozemkového úřadu k navrácení neoprávněně vydaných pozemků v tržní hodnotě minimálně 30 milionů korun. Celková škoda na majetku odhadovaná v řádech miliard korun měla vzniknout v důsledku pochybení bývalých zaměstnanců předchůdce Státního pozemkového úřadu (pozemkové úřady).

První kroky k objasnění restitučních nároků k „Bečvářovu velkostatku“ byly učiněny po nástupu Svatavy Maradové na post ústřední ředitelky Státního pozemkového úřadu (SPÚ). V roce 2014 bylo zjištěno, že historicky byla vydána řada chybných správních rozhodnutí, která přiznala restituční nárok ve výši přes 45 milionů korun osobám bez nároku na restituci. Na základě dalších rozhodnutí byly neoprávněně vydány pozemky v tržní ceně minimálně 150 mil. Kč.

Po těchto zjištěních začal SPÚ okamžitě činit kroky vedoucí k maximální nápravě a snížení vzniklé škody. V případech neoprávněného vydání původních pozemků došlo k obnově řízení nebo přezkumným řízením a následně změnám v rozhodnutích. Soudy tento postup úřadu potvrdily.

V rámci trestního řízení, které bylo zahájeno v roce 2014, SPÚ poskytuje maximální možnou součinnost. Současně se úřad v pozici poškozeného bude domáhat způsobené škody, která pravděpodobně přesáhne jednu miliardu korun,“ řekla ústřední ředitelka Svatava Maradová a dodává: „V případě náhrady škody nečekáme pouze na výsledek trestního řízení, ale aktivně jsme již soudní cestou získali zpět do majetku státu neoprávněně vydané pozemky v tržní hodnotě minimálně 30 milionů korun.

Od druhé poloviny roku 2014 nebyl restituentům v kauze „Bečvářova velkostatku“ vydán žádný náhradní pozemek a úřad začal být v této věci úspěšný i v soudních řízeních posuzovaných u Nejvyššího soudu ČR. Dá se proto očekávat, že na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu budou argumenty SPÚ úspěšné i u dosud neukončených soudních řízení.

 

Monika Machtová, oddělení komunikace a marketingu