Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad získal Zlatý rýč

Praha, 23. července 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) se zařadil mezi nejlepší sazeče roku 2020 z řad veřejných institucí s počtem 12 478 zasazených stromů. Ocenění a Zlatý rýč byl včera předán z rukou Petra Kazdy, ředitele Nadace partnerství, která má projekt Sázíme budoucnost na starost.

Soucˇa´sti´ veˇtsˇiny nasˇich realizaci´ je take´ doprovodna´ vy´sadba. Sa´zi´me aleje, remi´zky, zelene´ oa´zy a dalsˇi´. Jsme ra´di, zˇe nasˇi iniciativu mu°zˇeme zaznamena´vat do porta´lu Nadace Partnerství - Sázíme budoucnost, jehozˇ ci´lem je vysadit 10 mil. stromu° beˇhem 5 let. V únoru jsme do porta´lu zaregistrovali neˇkolik vy´sadeb, ktere´ za rok 2020 dohromady cˇi´taji´ 12 478 stromu°.“ uvedl Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

Státní pozemkový úřad se do iniciativy Sázíme budoucnost poprvé zapojil v roce 2020 registrací 6726 stromů vysazených v roce 2019. Získat data bylo ze začátku velmi složité, neboť se v té době vysazené stromy nezaznamenávali. Samozřejmě, že to pro nás byla výzva. Změnou interního nastavení a díky spolupráci všech 64 poboček se podařilo nastavit systém centrální evidence, který se ukázal býti plně funkčním.

V květnu tohoto roku bylo dokonce na webových stránkách SPÚ do provozu uvedeno počitadlo, které poukazuje na to, že bylo doposud zasazeno 25,770 stromů, 63,895 keřů a zatravněna plocha o výměře 108 ha. Počitadlo aktualizuje data každé tři měsíce, což je vzhledem k sezónnosti více než dostačující.

Do celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost, která sdružuje a podporuje všechny, kdo chtějí v České republice sázet a pečovat o stromy, se již zapojilo 38 tisíc lidí. Ti na webu zaevidovali přes 1,1 milionu vysazených stromů. Sázíme budoucnost je nejúspěšnějším evropským projektem, který pomáhá naplňovat cíl Evropské komise vysadit do roku 2030 3 miliardy stromů. Mezi nejúspěšnější sazeče loňského roku, kteří včera v Brně převzali symbolický Zlatý rýč, patří vedle Státního pozemkového úřadu například obec Javůrek, ČSOP Studénka, nezisková organizace Divous, z. s. nebo Základní škola Hranice z okresu Cheb.

 

Kontakt pro média:
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz