Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad zavádí procesní řízení

Praha, 16. května 2018 – Státní pozemkový úřad úspěšně dokončil úvodní etapy projektu zpracování vrcholového procesního modelu úřadu, který zvýší efektivitu práce a sníží chybovost. Projekt je rozvržen celkem do čtyř etap. V současné době je dokončena první a druhá etapa, jejichž předmětem byla analytická část a návrh zjednodušení procesů vykonávaných na SPÚ.

Zavedení procesního modelu povede k vyšší efektivitě práce a značně sníží chybovost, jelikož případná nežádoucí rizika nových rozhodnutí budou identifikována hned v počátcích. Současně dojde ke sjednocení procesů napříč SPÚ na krajských pracovištích a pobočkách včetně zjednodušení pracovních postupů směrem ke klientům.

Zavedením procesního modelu sledujeme moderní trendy v řízení veřejné správy v rámci České republiky a navazujeme na strategii resortu ministerstva zemědělství. V rámci projektu jsou zaváděny nástroje a principy, které zefektivní a zkvalitní poskytované veřejné služby,“ hodnotí projekt ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.

Na základě identifikace aktuálních problémů na SPÚ dochází k upřesnění a zjednodušení v těchto oblastech: spisová služba, elektronizace dokumentů a agendy správy majetku státu.

Projekt zpracování procesního modelu byl zahájen přibližně před rokem a předpokládaný termín ukončení je v červenci 2019.

                                                     

Monika Machtová, Oddělení komunikace a marketingu