Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad aktivně spolupracuje s vysokými školami

Státní pozemkový úřad v rámci probíhající spolupráce s vybranými vysokými školami uspořádal na Břeclavsku ve dnech 3. a 23. května 2018 odborné workshopy. Studenti a jejich vyučující se mohli za účasti zaměstnanců SPÚ seznámit s problematikou závlah, pozemkových úprav a bonitace půdy.

Dne 3. května 2018 studenti z České zemědělské univerzity v Praze navštívili závlahovou soustavu Podivín Lužice I., závlahovou soustavu Brod – Bulhary – Valtice 8. a 9. stavba a realizaci protierozního opatření v katastrálním území Pavlov, kde také proběhla ukázka bonitace půdy.

Dne 23. května 2018 studenti z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně navštívili závlahovou soustavu Brod – Bulhary – Valtice 8. a 9. stavba, realizaci protierozního opatření v katastrálním území Pavlov včetně ukázky bonitace půdy, realizaci polní cesty a odvodňovacích příkopů v katastrálním území Perná a rovněž lužní les při vodní nádrži Nové Mlýny v Brodu nad Dyjí.

V jednotlivých lokalitách byl studentům poskytnut ze strany zástupců SPÚ odborný výklad k dotčenému území s ohledem na řešení zejména prvků protierozní ochrany v krajině. Studenti tak mohli na vlastní oči vidět realizaci komplexních pozemkových úprav. Zároveň byla zajištěna praktická ukázka činností souvisejících se správou vodohospodářského majetku v příslušnosti hospodaření SPÚ či s aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek.