Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

SPÚ na Malé národní konferenci venkov

Praha, 20. září 2022 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) se 19. září zúčastnil Malé národní konference Venkov s podtitulem „Rozvoj venkovských oblastí“, kterou organizoval Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR) společně s Celostátní sítí pro venkov.

Odpovědi na to, co je a co není podstatné pro rozvoj venkova, hledala Malá národní konference Venkov „Rozvoj venkovských oblastí“, která proběhla v pondělí 19. září 2022 od 10.00 v Hlavním sále Valdštejnského paláce, sídle Senátu Parlamentu ČR. Této prestižní akce se zúčastnila celá řada představitelů obecních zastupitelstev, zástupců ministerstev i nevládních organizací působících ve venkovském prostoru.

Po zdravici ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu Martina Vrby a dalších významných hostů nastínil důležitost pozemkových úprav pro rozvoj venkova ve své prezentaci ředitel Sekce krajinotvorby Michal Gebhart.

Malá konference venkov 19.9.2022: Ing. Martin Vrba (SPÚ), Ing. Zdeněk Nekula (MZe), Jiří Vosecký (Senát PČR), Veronika Vrecionová (SPOV ČR), Ivan Bartoš (MMR), Radka Vladyková (SMO ČR)

Pozemkové úpravy pomáhají prostorově a funkčně uspořádat pozemky. Zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu půdy, lesů a vod, jsou prevencí proti suchu a řeší odtokové poměry v krajině. Pozemkové úpravy hradí stát z národních a evropských peněz.

V rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky budeme motivovat zemědělce, aby se v krajině objevilo více krajinných prvků. Prioritou pozemkových úprav jsou zejména v posledních letech opatření pro dlouhodobé zadržení vody v krajině a protierozní ochrana půdy. Je to tedy budování rybníků, malých vodních nádrží, mokřadů, protierozních opatření a dalších prvků, které zlepší hospodaření s vodou v krajině a zvýší její ekologickou stabilitu. Za posledních 5 let vynaložil Státní pozemkový úřad na pozemkové úpravy celkem přes 10 miliard korun. Letos jsou na pozemkové úpravy zatím připraveny 2 miliardy. Z Programu rozvoje venkova půjde v příštím roce na pozemkové úpravy dodatečně zhruba 500 milionů korun a ve Strategickém plánu na období 2023 až 2027 počítáme s obdobnou roční částkou, tedy přes 2,5 miliardy korun za období,“ uvedl ve svém dopoledním vystoupení ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Na venkově bydlí v současné době zhruba třetina obyvatel České republiky, a proto musí být venkovský prostor důstojným místem pro život, a to i pro mladou generaci, která se z venkova často stěhuje do měst, v nichž vidí širší prostor pro svůj další vývoj. Nejen mladým, ale samozřejmě všem svým obyvatelům musí proto venkov nabídnout perspektivu dalšího rozvoje a zázemí pro každodenní existenci, jako jsou služby, školky, školy či volnočasové vyžití, zejména ale pracovní příležitosti. Pracovní uplatnění v místě svého bydliště nepředstavuje přitom pro obyvatele venkova jen úsporu času při dojíždění do zaměstnání, ale zároveň spoluutváří vztah k lokálním komunitám i krajině v okolí bydliště.

Pro rozvoj venkova je zásadní podpora aktivních lidí žijících na venkově, ať již jsou to sedláci na rodinných farmách, malí podnikatelé, nebo místní živnostníci. Právě ty nejvíce zatěžuje byrokracie, která výrazně vzrostla v posledních letech, a naším cílem proto musí být rozšířit prostor pro svobodná podnikatelská rozhodnutí,“ zdůrazňuje předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR Veronika Vrecionová.

Konference se konala pod záštitou předsedy Senátu PČR Miloše Vystrčila, předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Markéty Pekarové Adamové a předsedy vlády Petra Fialy. Organizátory akce byly Spolek pro obnovu venkova ČR, Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, Ministerstvo zemědělství a Celostátní síť pro venkov.

Zdroj: SPOV ČR

 

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz