Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Prezentace činností SPÚ na veletrhu Natur Expo přitáhla desítky zájemců o odborné informace

Státní pozemkový úřad se ve dnech 10. až 14. května 2017 prezentoval v Brně na veletrhu Natur Expo, který probíhal současně s Národní výstavou hospodářských zvířat.

Veletrh Natur Expo se zaměřuje především na udržení vody v krajině, rozvoj protipovodňových prvků, omezení dopadů sucha a rozvoj venkovské krajiny.

Doprovodný program v gesci Státního pozemkového úřadu se zaměřil na praktické provádění adaptačních opatření souvisejících se změnou klimatu, především na následky extrémů počasí – sucho, erozi, přívalové srážky.

V letošním roce se SPÚ účastnil tohoto veletrhu poprvé a své aktivity představil na samostatném stánku v pavilonu "F". Státní pozemkový úřad nabídnul návštěvníkům řadu zajímavých materiálů a informací o problematice pozemkových úprav, sucha a eroze půdy nebo o systému státních závlah a možných řešeních negativních dopadů klimatických změn.

„Tento veletrh byl pro nás zcela klíčovým v rámci prezentace našich odborných činností. Nejde přitom pouze o komunikaci směrem k zemědělcům, ale také k široké laické veřejnosti. Jsem nesmírně ráda, že za dobu konání veletrhu se u nás vystřídalo takřka 160 lidí s konkrétními odbornými dotazy souvisejícími s naší činností. Byla domluvena další setkání, obdrželi jsme několik podnětů, se kterými budeme dále pracovat. Účast byla pro nás jednoznačně pozitivním krokem," zhodnotila ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.

Hynek Jordán, vedoucí oddělení komunikace a marketingu