Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Odstávka portálu eAgri - nedostupnost aplikace Pozemkové úpravy

Vážení uživatelé,

dovolte nám vás informovat, že v období od 1. 7. od 16:00 do 10. 7. 2022 do 23h včetně, nebudou z důvodu nezbytné aktualizace databází Ministerstva zemědělství (dále MZe) dostupné systémy a aplikace MZe a nebude možné se k nim přihlásit.

Zároveň nebude funkční ani hlavní stránka Portál eAGRI - resortní portál Ministerstva zemědělství a stránka Portál farmáře (eAGRI). Proto, prosím, přizpůsobte své plánované činnosti tak, aby vám tato odstávka způsobila co nejmenší problémy.

Vzhledem ke Státnímu pozemkovému úřadu (SPÚ) se jedná o aplikaci Přehled pozemkových úprav  https://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/, na který odkazujeme i na našich domovských webových stránkách.

Veškeré případné dotazy týkající se portálu eAGRI směřujte prosím přímo na helpdesk@mze.cz nebo na telefonní číslo 221 811 777. 

Podrobnější informace ohledně výjimek ze zákonných povinností budou případně uvedeny přímo na stránkách jednotlivých registrů MZe.

Děkujeme za pochopení.

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz