Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Od pondělí 20. dubna je ukončen nouzový režim chodu úřadu. Nadále je však nutné dodržovat bezpečnostní opatření

Praha, 17. dubna 2020: Od pondělí 20. dubna jsou na všech pracovištích Státního pozemkového úřadu (SPÚ) obnoveny úřední hodiny v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. Stejné úřední hodiny jsou do odvolání stanoveny i pro podatelny SPÚ. V ostatní pracovní dny budou pracoviště pro veřejnost uzavřena, zajištěno je poradenství pomocí elektronické komunikace, a to v době od 8,30 do 14 hodin. Nadále je třeba dodržovat nařízení vlády i další bezpečnostní pravidla.

pravidla_veřejnost.png

 

Proces všech vyhlášených nabídek nadále pokračuje: 

  • U nabídek pozemků pro oprávněné osoby dle § 11 zákona č. 229/1991 Sb., bylo aktuální kolo ukončeno 6. dubna, další kolo bude 29. května.  Do této doby by měla být původní nabídka kompletně vypořádána.
  • Nabídka nemovitých věcí určených k vydání oprávněným osobám dle zákona č. 229/1991 Sb., aktuálně běží od 15. dubna do 15. května, další nabídka bude zveřejněna 15. června. 

Dále upozorňujeme dodavatele, že v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR bude Státní pozemkový úřad u právě probíhajících, respektive zahájených zadávacích řízeních, přistupovat k prodloužení lhůt pro podání nabídek. Více informací zde. 

V době nouzového stavu se občané mohou nadále prokazovat občanským průkazem nebo cestovním pasem, jehož platnost skončila po 1. březnu 2020. Po tuto dobu neplatí dočasně ani povinnost požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu z důvodu skončení jeho platnosti, a to ani z dalších zákonem stanovených důvodů jako je ztráta, odcizení, změna či zrušení trvalého pobytu, po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství, po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství atd. Celé stanovisko MV ČR

Přílohy Poslední aktualizace
Pravidla chování
soubor pdfNové okno( PDF, 104.68 KB)
17.4.2020