Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Exkurze – Mokřady Jablonné

Pobočka Děčín měla možnost vyzkoušet prostředí mokřadů. Stalo se tak v rámci exkurze Mokřadů v Jablonném v Podještědí, kam zavítala za účelem prohloubení znalostí o revitalizaci krajiny a řešení sucha.

V rámci plánu společných zařízení v katastrálním území Rychnov u Verneřic byl Regionální dokumentační komisí pro Ústecký kraj a Zastupitelstvem města Verneřice schválen návrh soustavy mokřadů s pracovním názvem „Valinka“. Realizace stavby je plánovaná do roku 2020, po dokončení bude soustava mokřadů tvořit prvek územního systému ekologické stability. Vizualizace těchto mokřadů by mohla být provedena v rámci diplomové práce s tématem „Multifunkční opatření navržené v KoPÚ Rychnov u Verneřic - vizualizace“, které nabízí ve spolupráci s Pobočkou Děčín Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

V rámci prohloubení znalostí problematiky navrhování mokřadů a pro získání inspirace pro další návrhy prvků plánu společných zařízení navštívila Pobočka Děčín exkurzi Mokřadů v Jablonném v Podještědí, kde Společnost přátel přírody Čmelák vytvořila ze zanedbaných a zarostlých ploch s černými skládkami krásné místo plné života. Pobočka tak získala informace o přínosech mokřadů pro lidi i pro přírodu pro další šíření mezi regionální aktéry v krajině a měla možnost mokřady poznat nejen z břehů, ale i na vlastní kůži, neboť součástí exkurze bylo brodění se mokřady.

Pobočka si udělala praktický přehled o možných řešeních navrhovaných opatření, získala příklady dobré praxe v rámci navrhování mokřadů. Organizátoři celé akce připravili pro návštěvníky exkurze zajímavé aktivity pro získání znalostí o revitalizacích, poutavě přiblížili účastníkům problematiku mokřadů od záměrů až po realizaci. Součástí exkurze bylo i lovení a následné poznávání živočichů, kteří v mokřadech žijí, rovněž i simulace realizace celého revitalizovaného prostoru s výpočty nákladů na akci.

Poznatky z exkurze budou součástí příspěvku Pobočky Děčín v programu plánovaného Dialogu o vodě, jehož III. ročník bude probíhat 8. 11. 2016 v Děčíně za účasti starostů Děčínska. Letošní ročník bude zaměřen na osvětu o pozemkových úpravách a problematiku zadržování vody v krajině.

 

IMG_1014.JPG

 

Mokřad_minulost.jpg

 

Mokřad-současnost.jpg