Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Eroze zemědělské půdy je stále závažný problém...

Přes letošní poměrně příznivé klimatické podmínky z hlediska vodní eroze zemědělské půdy stále nacházíme lokality, kde dochází masivně a hlavně opakovaně k degradaci půd vlivem vodní eroze. Přestože nás některé subjekty oslovují s představou, že jsme represivní orgán v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu, trpělivě vysvětlujeme, že úkolem SPÚ je monitoring eroze zemědělské půdy, který slouží jako primární podklad pro řešení problémů s erozí kompetentními institucemi. Není úplně snadné se o všech výskytech eroze dozvědět. Pravidelně kontaktujeme zástupce obecních samospráv, ale zpětná vazba není vždy ideální. Mnohem lepší spolupráce je s členy jednotlivých spolků (myslivci, chovatelé drobného zvířectva a samotnými vlastníky zemědělských pozemků, kteří bývají zpravidla poškození vlivem nevhodného hospodaření zemědělských subjektů. Velmi se nám též osvědčila spolupráce s terénními pracovníky Povodí Vltavy, se kterými si operativně vyměňujeme informace z terénních šetření. Pomocí této spolupráce se nám každoročně daří objevovat odlehlá místa, kde erozní jevy, často opakované, není snadné zjišťovat.

 

Autor aktuality: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

DSC_0502.jpg

DSC_0527.jpg

DSC_0538.jpg

DSC_0547.jpg

DSC_0568.jpg

DSC_0564.jpg


Fotografie jsou z jara 2017, k. ú. Buřenice, místní část Babice