Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Exkurze studentů FŽP ČZU Praha na pobočce SPÚ v Nymburce ve dnech 10. a 11. května 2018

Pobočka SPÚ v Nymburce společně se Středočeským pobočným spolkem Českomoravské komory pozemkových úprav připravila každoroční studentskou exkurzi.

Ve dnech 10. až 11. května 2018 navštívilo Pobočku Nymburk 30 studentů oborů KPÚ (Krajinné a pozemkové úpravy) a VK (Voda v krajině) FŽP ČZU v Praze. První den dopoledne byl věnován prohlídce vybudovaných společných zařízení na území okresu Praha-východ (KoPÚ Brázdim, Zápy, Dřevčice, Popovice, Svémyslice, Ostrov a Zeleneč). Následovaly přednášky s prezentací v zasedací místnosti Pobočky Nymburk na témata práce poboček SPÚ, výsadby biocenter a liniové zeleně a budování vodohospodářských opatření v procesu pozemkových úprav. Následovala prohlídka biocenter BC 2 a BC 3 v katastrálním území obce Netřebice. Po obědě byl pro studenty připraven program s výkladem v záchranné stanici živočichů Huslík v Poděbradech. Program pokračoval v pátek prohlídkou travnatých cest a biocentra ve Dvorech u Nymburka, větrolamu a polních cest v k.ú. Bobnice, kolejových, asfaltocementových cest a biocentra v k.ú. Sovenice. Dále studenti navštívili výstavu fotografií o pozemkových úpravách v Zemědělské a odborné škole v Poděbradech. Odpoledne následovala ukázka společných zařízení vybudovaných v rámci pozemkových úprav v k.ú. Kanín, Dobšice, Žehuň a Choťovice vyvolaných výstavbou dálnice D 11. Studenti si zde prohlédli mimo jiné odhlučnění dálnice pásy zeleně, naváděcí liniovou zeleň pro zvěř k průchodům pod dálnicí a výsadby okolo zeleného mostu. Dvoudenní program byl zakončen návštěvou soukromé farmy pana Ing. Karla Horáka v Choťovicích s obchodem s vlastní produkcí masných výrobků, biostanicí a hotelem Na farmě.  Poděkování patří vedení Středočeského pobočného spolku Českomoravské komory pozemkových úprav za příspěvek na stravování studentů.             

 

Studenti_1.jpg  Studenti_2.jpg

 

Studenti_3.jpg  Studenti_4.jpg