Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad se účastnil prvního ročníku Komunálního veletrhu. Pro rozvoj regionů je spolupráce v rámci veřejného sektoru zásadní.

Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Krajským pozemkovým úřadem pro Olomoucký kraj prezentoval své činnosti na prvním celostátním Komunálním veletrhu, který se konal 17. – 19. 5. 2023 na Výstavišti Flora Olomouc. Na veletrh byli jménem pořadatele veletrhu, Svazu měst a obcí ČR a dalších partnerů pozváni zejména zástupci měst a obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací z celé republiky.

Součástí veletrhu byl i třídenní odborný program, který probíhal pro návštěvníky v prostorách výstaviště. Mezi jednotlivé okruhy témat patřili mj. také příklady dobré praxe, spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Ve čtvrtečním odpoledním přednáškovém bloku zaměřeném na oblast životního prostředí seznámil posluchače s pozemkovými úpravami jako nástrojem protipovodňových opatření ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Roman Brnčal. Na příkladech realizovaných plánech společných zařízení prezentoval, jak díky pozemkovým úpravám dochází k účelnému zadržování vody v krajině, k regulaci vodního režimu, protipovodňové ochraně či realizaci protierozních opatření. Těší nás, že jsme naší práci a přínos spolupráce Státního pozemkového úřadu s obcemi mohli také osobně představit hejtmanovi Olomouckého kraje, Josefu Suchánkovi, který během veletrhu navštívil i výstavní stánek SPÚ.

Uspořádání veletrhu bylo naplánováno na čas a místo konání volebního sněmu Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR). Přestože se jednalo o Sněm volební, Státní pozemkový úřad přijal pozvání výkonné ředitelky SMO ČR Radky Vladykové se tohoto sněmu účastnit a osobně pohovořit se zástupci obcí a reprezentanty jiných partnerských institucí. 

 „Pro rozvoj regionů je spolupráce v rámci veřejného sektoru zásadní. Navázání a rozvíjení dobrých vztahů s představiteli samospráv vidím jako velmi přínosné. Státní pozemkový úřad realizuje v krajině mnoho prospěšných opatření a podpora obcí je pro nás důležitá. I z tohoto důvodu jsem rád využil příležitosti a představil ve své prezentaci starostům, co se díky spolupráci samospráv s naším úřadem povedlo v krajině zrealizovat.“ Uvedl Roman Brnčal, ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj.

První den XIX. Sněmu SMO ČR navštívil a delegáty povzbudil prezident České republiky Petr Pavel, druhý den diskuse pokračovala za přítomnosti předních ústavních činitelů, vč. předsedy Senátu Parlamentu České republiky Miloše Vystrčila, předsedy vlády Petra Fialy, některých ministrů mj. místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, místopředsedy vlády a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, ministra dopravy Martina Kupky a v neposlední řadě také ministra zemědělství Zdeňka Nekuly. Jak ministr Nekula uvedl ve svém vystoupení před delegáty sněmu, za posledních 30 let bylo na pozemkové úpravy vynaloženo přes 30 miliard korun. Zároveň sdělil, že se finanční podpora pozemkových úprav v posledních letech navyšuje. S částkou ve výši až 3 mld. Kč se počítá i do budoucna, čímž by kontinuita financování měla být zajištěna i v příštích letech.  

 

Brncal.Komunalni veletrh.PNG