Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Moravskoslezský

Realizace schválených privatizačních projektů v roce 2015 a příprava převodů komunikací na obce

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, oddělení privatizace a převodů se v loňském roce zabýval nejen velmi složitou a specifickou agendou tzv. „církevních restitucí“ dle zákona č. 428/2012 Sb., v platném znění jako povinná osoba, ale i celou řadou dalších oblastí....

Závěr roku 2015 KPÚ pro Moravskoslezský kraj aneb dokončení stavebních prací

Období konce roku 2015 se nese pro Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj – Oddělení pozemkových úprav a poboček ve znamení dokončení stavebních prací a předávání staveb zadavateli....

Informace k průběhu řízení ve věci zákona č. 428/2012 Sb. (ZMV) – KPÚ pro Moravskoslezský kraj k 30.9.2015

Na oddělení církevních restitucí (dále CR) Krajského pozemkového úřadu pro MSK bylo od března roku 2013 zaměstnáno 6 pracovníků. Většinou se jednalo o pracovníky, kteří byli zaměstnáni na pobočkách pozemkových úřadů a vykonávali agendu dle zákona č. 229/91 Sb., zákona č. 139/2002 Sb. a správního řádu....

Rozpracovanost staveb v Moravskoslezském kraji před koncem roku 2015 a informace o uzavřených smlouvách na KoPÚ v roce 2015

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj (KPÚ), se v současné době nachází v etapě dokončování rozpracovaných staveb soutěžených ke konci roku 2015....

Informace k průběhu řízení ve věci zákona č. 428/2012 Sb. (ZMV) – KPÚ pro Moravskoslezský kraj k 30.9.2015

Správní orgán Krajského pozemkového úřadu pro MSK se musel vypořádávat a stále řeší specifika daná pro zdejší kraj. Jako příklad by mohla sloužit jedna z prvních podaných výzev, která zahrnovala majetek, rozkládající se na 26 katastrálních územích v Beskydech nebo navrácení majetku Arcibiskupství Vratislavského, který představoval pozemky o rozloze cca 7000 ha....

Zhodnocení realizovaných komunikací po 10 letech

V létech 2004 až 2008 byly postaveny komunikace navržené v rámci jednoduchých pozemkových úprav – realizace plánu společných zařízení v katastrálních územích Hostašovice a Straník....

Ochranná retenční nádrž Lichnov II

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál jako investor realizoval v letech 2011 až 2015 stavbu „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“ (Poldr II)....

Poldr „Pískovna“ s příjezdovou komunikací v k. ú. Hať

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava realizoval výše uvedené dílo jako poslední a zároveň největší z protipovodňových opatření v rámci schváleného plánu společných zařízení v katastrálním území Hať....

Realizace společných zařízení navržených v KoPÚ Třanovice – I. etapa

Katastrální uzemí: Třanovice Termín realizace stavby: únor – listopad 2014 Zpracovatel projektové dokumentace: AGROPROJEKT PSO, s.r.o., Brno Zhotovitel stavby: Ekostavby, a.s., Brno Subdodavatel stavby: Lesostavby, a.s....