Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Moravskoslezský

Omezení provozu Pobočky Opava

Z provozních důvodů bude ve čtvrtek 4. 4. 2019 omezen provoz Pobočky Opava (KPÚ pro Moravskoslezský kraj)....

Most přes Polančici v k. ú. Polanka nad Odrou

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, v roce 2016 zrealizoval  stavbu mostu se související úpravou toku pod mostem. Stavba je součástí II. etapy realizace obchvatu pro zemědělskou techniku. Most propojil v I. etapě realizovanou polní cestu HPC 56 se stávající cestou HPC 55....

Vodní nádrž N4 a hlavní polní cesta P4 v k. ú. Bílov

Jedním z nástrojů obohacení a investice do krajiny je realizace prvků plánu společných zařízení. V červnu roku 2016, po schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bílov a zpracování projektové dokumentace, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský úřad, Pobočka Nový Jičín a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, společně jako investoři zahájili výstavbu vodní nádrže N4 a hlavní polní cesty P4, kde její část bezprostředně přiléhá k nádrži. Dílo bylo vybudováno na pozemcích ve vlastnictví obce Bílov, kolaudace proběhla v prosinci 2016. Celkové náklady stavby: 13.314.179 Kč (vč. DPH)...

Výstavba vodní nádrže a příjezdové komunikace v k. ú. Bílov

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, v průběhu roku 2016 zrealizuje výstavbu hlavní polní cesty P4 a vodní nádrže N4, které byly součástí komplexních pozemkových úprav v k. ú....

Ukončení činnosti kontaktního místa na Pobočce v Novém Jičíně

Krajské pracoviště Moravskoslezského kraje vyšlo vstříc ohlasům a požadavkům klientů z Novojičínska zajištěním pracovnice na Pobočce v Novém Jičíně, která vyřizuje agendu správy majetku....

WORKSHOP - Pozemkové úpravy ve vztahu k veřejným zakázkám a správě majetku SPÚ

Ve dnech 16. – 17. 6. 2016 proběhl v areálu Horského hotelu Kopřivná v Malé Morávce v Jesenících workshop pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu z Olomouckého, Moravskoslezského a Pardubického kraje....

Realizace vedlejší polní cesty C11 v katastrálním území Bolatice

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, po v roce 2013 schválené komplexní pozemkové úpravě (KoPÚ) přistoupil k rekonstrukci stávající, částečně zpevněné vedlejší polní cesty C 11 jako součásti plánu společných zařízení v katastrálním území Bolatice....

Protipovodňová opatření Jeseníku nad Odrou

Občané Jeseníku nad Odrou nadále mají v živé paměti události z června 2009, kdy povodně v obci byly příčinou úmrtí 4 osob a způsobily značné materiální škody....

Připomínáme: Změna územní působnosti poboček v řízení o pozemkových úpravách

Informujeme veřejnost, že s účinností od 1. 2. 2016 byla v souvislosti s aktualizací Organizačního řádu Státního pozemkového úřadu upravena v rámci Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj územní působnost poboček Opava a Frýdek-Místek....

Oznámení o otevření nového kontaktního pracoviště v Novém Jičíně

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje, že od 8. 2. 2016 otvírá detašované pracoviště oddělení správy majetku, a to v budově pobočky v Novém Jičíně, Husova 2003/13....