Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Jihomoravský

Obec Vážany má nově zrekonstruovanou protipovodňovou hráz

Po mnoha letech, kdy se museli při bouřkách chodit v obavách dívat na stav staré protipovodňové hráze, si mohou obyvatelé obce Vážany na Vyškovsku konečně oddechnout. Koncem roku 2014 Státní pozemkový úřad dokončil rekonstrukci stávající historické hráze....

Realizace prvků plánu společných zařízení v k. ú. Mikulov na Moravě z prostředků Programu rozvoje venkova

Státní pozemkový úřad - Pobočka Břeclav – vybudoval po ukončené komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Mikulov na Moravě v období srpen 2014 – duben 2015, v rámci Programu rozvoje venkova polní cesty K Mušlovu a Pod Svatým kopečkem a dále byly realizovány výsadby s názvem Krajinné úpravy vybraných částí k. ú. Mikulov na Moravě....

Suchá ochranná nádrž POD LIPINAMI včetně cesty v k. ú. Kurdějov

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihomoravský kraj, pobočka Břeclav vybudoval v obci Kurdějov na základě plánu společných zařízení v rámci ukončené komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kurdějov protipovodňové opatření jako jeden z navržených prvků PSZ na ochranu obce proti přívalovým vodám....

Nové protipovodňové opatření ochrání město Slavkov u Brna

Od roku 2010, kdy povodeň zbourala část historické zdi lemující zámeckou zahradu, čekalo město Slavkov u Brna na zbudování protipovodňových opatření....

Realizace protierozních opatření v rámci KoPÚ Ořechov, okres Brno-venkov

Jedním z důvodů pro zahájení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ořechov bylo vyřešení ochrany obce před přívalovými srážkami v lokalitě Ketmanka, přimykající se těsně k zástavbě v severní části obce....

Realizace stavby bezpečnostního přelivu rybníka Žebětín

KPÚ pro Jihomoravský kraj Informace o realizaci stavby bezpečnostního přelivu rybníka Žebětín...