Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Jihomoravský

Protierozní opatření a polní cesty v k. ú. Příbram na Moravě

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno realizoval v rámci Programu rozvoje venkova  stavbu “Polní cesty  a protierozní opatření   v k. ú. Příbram na Moravě”....

Realizace po KoPÚ v k. ú. Senetářov, okres Blansko

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko realizoval, na základě schváleného plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Senetářov, stavbu polní cesty P 14 i výsadbu interakčního prvku IP 07 v k. ú. Senetářov....

Hlavní polní cesta HC3 - Labuty

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín realizoval na základě schváleného plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Labuty účelovou komunikaci „Hlavní polní cesta HC3“....

Hodonín – polní cesta C43

Státní pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín v souladu s plánem společných zařízení schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hodonín realizoval stavbu Hodonín – polní cesta C 43. Cesta zajišťuje přístup na zemědělské pozemky jihovýchodně od města Hodonín podél silnice 3. třídy ve směru na Rohatec....

Polní cesty po letech propojily Ivanovice na Hané s Vyškovem

Po mnoha letech čekání se obyvatelé Ivanovic na Hané dočkali dokončení poslední etapy realizace polních cest, které chyběly k propojení mezi městy Ivanovice na Hané a Vyškovem. Státní pozemkový úřad v měsíci říjnu dokončil stavbu polních cest C6 v katastrálním území Medlovice a C8 v katastrálním území Ivanovice na Hané, které na této takřka 10 km dlouhé trase léta citelně chyběly....

Realizace prvků plánu společných zařízení v k. ú. Olešnice na Moravě

V katastrálním území Olešnice na Moravě byly Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Jihomoravský kraj, pobočkou Blansko v roce 2014 realizovány v rámci pozemkových úprav polní cesty HC1, HC5, HC6, HC7, HC9 a interakční prvky IP1, IP4, IP5, IP6, IP10 v k. ú. Olešnice na Moravě....

Přehrážky se svodným příkopem v k. ú. Lysice

V katastrálním území Lysice byly Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Jihomoravský kraj, pobočkou Blansko v roce 2014 realizovány přehrážky se svodným příkopem, které jsou součástí návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lysice....

Obec Vážany má nově zrekonstruovanou protipovodňovou hráz

Po mnoha letech, kdy se museli při bouřkách chodit v obavách dívat na stav staré protipovodňové hráze, si mohou obyvatelé obce Vážany na Vyškovsku konečně oddechnout. Koncem roku 2014 Státní pozemkový úřad dokončil rekonstrukci stávající historické hráze....

Realizace prvků plánu společných zařízení v k. ú. Mikulov na Moravě z prostředků Programu rozvoje venkova

Státní pozemkový úřad - Pobočka Břeclav – vybudoval po ukončené komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Mikulov na Moravě v období srpen 2014 – duben 2015, v rámci Programu rozvoje venkova polní cesty K Mušlovu a Pod Svatým kopečkem a dále byly realizovány výsadby s názvem Krajinné úpravy vybraných částí k. ú. Mikulov na Moravě....

Suchá ochranná nádrž POD LIPINAMI včetně cesty v k. ú. Kurdějov

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihomoravský kraj, pobočka Břeclav vybudoval v obci Kurdějov na základě plánu společných zařízení v rámci ukončené komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kurdějov protipovodňové opatření jako jeden z navržených prvků PSZ na ochranu obce proti přívalovým vodám....