Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Jihomoravský

Realizace větrolamu v k. ú. Vrbovec

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo realizoval, na základě schváleného plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vrbovec, větrolam v k. ú. Vrbovec....

Lokální biocentrum LBC5 „Na potoce“ v k. ú. Letonice

Pobočka Vyškov Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj zahájila stavbu lokálního biocentra „LBC 5 Na potoce“ v k. ú. Letonice. Protože dotčené k. ú....

Prezentace realizace pozemkových úprav Níhov

Zpevnění polní cesty C 3 v k. ú. Níhov Polní cesta v k. ú. Níhov (výstavba komunikace byla zahájena 11. 8. 2015 a investorem jako dokončené dílo převzata 30. 5....

Protierozní opatření a polní cesty v k. ú. Příbram na Moravě

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno realizoval v rámci Programu rozvoje venkova  stavbu “Polní cesty  a protierozní opatření   v k. ú. Příbram na Moravě”....

Realizace po KoPÚ v k. ú. Senetářov, okres Blansko

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko realizoval, na základě schváleného plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Senetářov, stavbu polní cesty P 14 i výsadbu interakčního prvku IP 07 v k. ú. Senetářov....

Hlavní polní cesta HC3 - Labuty

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín realizoval na základě schváleného plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Labuty účelovou komunikaci „Hlavní polní cesta HC3“....

Hodonín – polní cesta C43

Státní pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín v souladu s plánem společných zařízení schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hodonín realizoval stavbu Hodonín – polní cesta C 43. Cesta zajišťuje přístup na zemědělské pozemky jihovýchodně od města Hodonín podél silnice 3. třídy ve směru na Rohatec....

Polní cesty po letech propojily Ivanovice na Hané s Vyškovem

Po mnoha letech čekání se obyvatelé Ivanovic na Hané dočkali dokončení poslední etapy realizace polních cest, které chyběly k propojení mezi městy Ivanovice na Hané a Vyškovem. Státní pozemkový úřad v měsíci říjnu dokončil stavbu polních cest C6 v katastrálním území Medlovice a C8 v katastrálním území Ivanovice na Hané, které na této takřka 10 km dlouhé trase léta citelně chyběly....

Realizace prvků plánu společných zařízení v k. ú. Olešnice na Moravě

V katastrálním území Olešnice na Moravě byly Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Jihomoravský kraj, pobočkou Blansko v roce 2014 realizovány v rámci pozemkových úprav polní cesty HC1, HC5, HC6, HC7, HC9 a interakční prvky IP1, IP4, IP5, IP6, IP10 v k. ú. Olešnice na Moravě....

Přehrážky se svodným příkopem v k. ú. Lysice

V katastrálním území Lysice byly Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Jihomoravský kraj, pobočkou Blansko v roce 2014 realizovány přehrážky se svodným příkopem, které jsou součástí návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lysice....