Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Jihomoravský

Oznámení o omezení provozu Pobočky Znojmo

V souvislosti se Znojemským historickým vinobraním bude v pátek 14. 9. 2018 od 12 hod. omezen provoz na Pobočce Znojmo (KPÚ pro Jihomoravský kraj)....

Oznámení o částečném omezení provozu Pobočky Hodonín

Z důvodu stěhování a vybudování nové strukturované kabeláže bude ve dnech 10.9. až 21.9.2018 částečně omezen provoz Pobočky Hodonín (KPÚ pro Jihomoravský kraj)....

Rekonstrukce přídělů a komplexní pozemková úprava Pohořelice

Státní pozemkový úřad, Pobočka Břeclav zahájil komplexní pozemkovou úpravu (dále KoPÚ) v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou dne  13.7.2006....

Oznámení o přerušení provozu Pobočky Blansko (KPÚ pro Jihomoravský kraj)

Z důvodu přerušení dodávky pitné vody bude v pondělí 16. 7. 2018 od 14 hod. přerušen provoz na Pobočce Blansko (KPÚ pro Jihomoravský kraj)....

Ochranné hrázkování nad obcí Kurdějov

V roce 2017 realizovala pobočka Břeclav v rámci PRV mimo jiné stavbu Ochranné hrázkování nad obcí Kurdějov. Jedná se o druhé ze tří opatření navržených na ochranu sídelního útvaru proti přívalovým vodám, které způsobily v minulosti v obci velké škody....

Polní cesty CP3 a CP4 v k .ú. Vrbovec

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, zahájil stavbu polních cest CP3 a CP4 v k. ú. Vrbovec....

Realizace větrolamu v k. ú. Vrbovec

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo realizoval, na základě schváleného plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vrbovec, větrolam v k. ú. Vrbovec....

Lokální biocentrum LBC5 „Na potoce“ v k. ú. Letonice

Pobočka Vyškov Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj zahájila stavbu lokálního biocentra „LBC 5 Na potoce“ v k. ú. Letonice. Protože dotčené k. ú....

Prezentace realizace pozemkových úprav Níhov

Zpevnění polní cesty C 3 v k. ú. Níhov Polní cesta v k. ú. Níhov (výstavba komunikace byla zahájena 11. 8. 2015 a investorem jako dokončené dílo převzata 30. 5....

Protierozní opatření a polní cesty v k. ú. Příbram na Moravě

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno realizoval v rámci Programu rozvoje venkova  stavbu “Polní cesty  a protierozní opatření   v k. ú. Příbram na Moravě”....