Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Silva Regina 2022

Praha, 7. dubna 2022 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) prezentoval svou činnost na mezinárodním lesnickém a mysliveckém veletrhu Silva Regina 2022, který se konal v prostorách výstaviště Veletrhy Brno v době od 3. – 6. 4. 2022. Tento veletrh patří mezi stěžejní lesnické a myslivecké veletrhy ve střední Evropě a v letošním ročníku proběhl souběžně s veletrhem BIOMASA.

„Účast na veletrzích tohoto typu nám dává příležitost představit odborné i laické veřejnosti naše činnosti. Na stánku jsme měli rušno a naši zástupci odpovídali návštěvníkům na široké spektrum dotazů od směny nemovitostí, možnosti převodu majetku státku na obce, přes pozemkové úpravy a plány společných zařízení až po problematiku týkající se Bonitovaných půdně ekologických jednotek,“ dodal ústřední ředitel SPÚ Ing. Martin Vrba.

Martin Vrba odpovídá na dotazy.jpg

Silva Regina je svátkem lesníků a myslivců. V lesnické části bylo zastoupeno vše pro hospodaření v lese, případně pro údržbu porostů ve městech. Probíhaly i praktické ukázky použití strojů. Zastouopeny byly všechny obory lesnické techniky, zejména těžba a přibližování dříví. Myslivecká část veletrhu se zaměřila i na prodej potřeb pro myslivost a pobyt v přírodě.

Souběžná výstava BIOMASA 2022 představila technologie pro energetické využití lesní a zemědělské biomasy. Návštěvníci získali přehled o nejlepších možnostech zpracování a využití palivového dřeva, štěpky nebo pelet, o kompostování a vybavení bioplynových stanic. Doprovodný program na pódiu v pondělí a v úterý se zabýval využíváním energie dřevní hmoty a kompostováním, proběhnou ukázky zpracování lesní biomasy.

Dohromady se veletrhů zúčastnilo 154 firem na ploše 11 220 m2 a přišlo 26 635 návštěvníků. 

V Brně se zase uvidíme až za 2 roky, kdy SILVA REGINA 2024 bude opět patřit mezi stěžejní středoevropské lesnické a myslivecké veletrhy. V tomto ročníku proběhne opět souběžně s veletrhy TECHAGRO a BIOMASA.

Věříme, že toho budeme moci býti součástí.

Kontakt pro média:
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz