Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Co je SPÚ

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Státní pozemkový úřad je zřízen ke dni 1. ledna 2013 na základě zákona č.503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. Tímto zákonem byla po mnohaleté přípravě dokončena transformace Pozemkového fondu ČR, který byl současně zrušen. Spojením jeho zbytkových agend s činností stávajících pozemkových úřadů vzniká zcela nový Státní pozemkový úřad v čele s ústředím. V rámci jednotlivých vyšších územně samosprávných celků vykonávají jeho činnost krajské pozemkové úřady, přičemž pro řízení o pozemkových úpravách zřizuje pobočky krajských pozemkových úřadů, jejichž územní působnost odpovídá území jednoho nebo více okresů. S účinností nového zákona současně dochází ke zrušení a změně řady dalších zákonů. Státní pozemkový úřad naváže na činnost bývalého Pozemkového fondu ČR a pozemkových úřadů. Státní pozemkový úřad bude příslušný hospodařit s nemovitostmi, které byly ve správě Pozemkového fondu ČR, a rovněž se stavbami využívanými k vodohospodářským melioracím pozemků a souvisejícím vodním dílům ve vlastnictví státu. Převody zemědělských pozemků budou probíhat i nadále formou veřejných nabídek, které budou zveřejňovány na těchto internetových stránkách. Nový zákon o Státním pozemkovém úřadě v oblasti převodu pozemků převzal řadu dalších principů a institutů zrušených zákonů č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, a č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. Zbývající rozpracované případy budou dokončeny podle dosavadních právních předpisů. Pokračovat bude samozřejmě i vypořádávání restitučních nároků a další převody nemovitostí dle zákona č. 229/1991 Sb. (zákon o půdě) s tím, že Státní pozemkový úřad bude současně rozhodovat o nárocích oprávněných osob v působnosti bývalých pozemkových úřadů. Nový úřad bude rovněž vykonávat působnost dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, a pokračovat v privatizaci majetku, se kterým je příslušný hospodařit. Státní pozemkový úřad bude pokračovat v činnosti zrušených pozemkových úřadů v oblasti pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a mimo jiné bude organizovat komplexní pozemkové úpravy s důrazem na výstavbu a rekonstrukci polních cest, protierozních mezí, poldrů, biokoridorů a jiných krajinných prvků. Řízení o pozemkových úpravách zahájená před 1. lednem 2013 se dokončí podle nového zákona o Státním pozemkovém úřadu. Pokud však je zpracovaný návrh pozemkových úprav vystaven ke dni 1. ledna 2013 k veřejnému nahlédnutí, řízení se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Řízení, které vedl pozemkový úřad, dokončí příslušný Krajský pozemkový úřad, respektive jeho pobočka, a řízení které vedl Ústřední pozemkový úřad, dokončí ústředí Státního pozemkového úřadu.

Od 1. ledna 2013 vykonává Státní pozemkový úřad jako právní nástupce Pozemkového fondu ČR roli povinné osoby dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a bude přijímat výzvy oprávněných osob k vydání zemědělských nemovitostí, které před 1. lednem 2013 spravoval Pozemkový fond ČR. Současně bude Státní pozemkový úřad pro samotné majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi i příslušným pozemkovým úřadem.

Působnost SPÚ je stanovena zákony:

  • Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. 
  • Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon o půdě), ve znění pozdějších předpisů. 
  • Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. 
  • Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
  • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (zákon o majetku ČR), ve znění pozdějších předpisů.
Přílohy Poslední aktualizace
Stavby k vodohospodářským melioracím pozemků z pohledu státní správy
soubor pptxNové okno( PPTX, 79.99 MB)
7.11.2019
Státní pozemkový úřad - všeobecné informace
soubor pdfNové okno( PDF, 595.21 KB)
3.5.2017

Přečteno: 35987x

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace