Spolupráce s odbornou veřejností

Dohoda o vzájemné spolupráci s Agrární komorou České republiky

Státní pozemkový úřad podepsal dohodu o vzájemné spolupráci s Agrární komorou České republiky.

více...

Dohoda o vzájemné spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka

Státní pozemkový úřad podepsal dohodu o vzájemné spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka.

více...

Dohoda o vzájemné spolupráci se Sdružením místních samospráv České republiky

Státní pozemkový úřad podepsal dohodu o vzájemné spolupráci se Sdružením místních samospráv České republiky.

více...

Dohoda o vzájemné spolupráci s Lesy České republiky

Státní pozemkový úřad podepsal dohodu o vzájemné spolupráci s Lesy České republiky.

více...

Dohoda o vzájemné spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin České republiky

Státní pozemkový úřad podepsal dohodu o vzájemné spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin České republiky.

více...

Dohoda o vzájemné spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy

Státní pozemkový úřad podepsal dohodu o vzájemné spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy.

více...

Dohoda o vzájemné spolupráci s Českou geologickou službou

Státní pozemkový úřad podepsal dohodu o vzájemné spolupráci a výměně dat s Českou geologickou službou.

více...

Aktualizace normy pro projektování Lesních cest

Dne 18. 11. 2015 se uskutečnilo 1. připomínkové jednání k ČSN 73 6108, které se konalo na České zemědělské univerzitě v Praze, Fakultě lesnické a dřevařské (FLD) v Praze.

více...

Dohoda o vzájemné spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova

Státní pozemkový úřad podepsal dohodu o vzájemné spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova.

více...

Dohoda o vzájemné spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

Státní pozemkový úřad podepsal dohodu o vzájemné spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

více...

| 1 | 2 | 3
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace