Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Neprodané pozemky

Jedná se o pozemky, jejichž převod může proběhnout v režimu zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o půdě) nebo podle § 13 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o SPÚ).

 

Neprodané pozemky 

(ke dni 4. 11. 2019, stáhnout .xls)

Převod podle zákona o půdě

1. K převodu podle zákona o půdě lze uplatnit pouze nároky na náhrady podle § 18a zákona o půdě – dále jen nároky. V seznamu uváděné ceny (stanovené podle vyhl. 316/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů) jsou orientační a mohou se změnit podle aktuálního stavu pozemku v době jeho převodu.

2. Oprávněné osoby mohou o převod neprodaných pozemků písemně požádat příslušné pracoviště Státního pozemkového úřadu (SPÚ), do jehož působnosti neprodané pozemky svojí polohou spadají. V žádosti je třeba identifikovat požadovaný pozemek podle údajů v seznamu.

3. Dále je třeba v žádosti specifikovat nároky, které oprávněná osoba požaduje vypořádat. To znamená alespoň uvést pracoviště SPÚ, v jehož obvodu nárok vznikl a nárok také eviduje. Nárok oprávněné osoby musí být nejpozději ke dni doručení písemné žádosti evidován pracovištěm, v jehož obvodu vznikl nebo být doložen (např. postupní smlouvu) spolu se žádostí, kterou žadatel doručuje na pracoviště SPÚ dle bodu 2. Jinak je žádost neplatná.

4. V případě zájmu více osob bude pozemek převeden tomu, jehož žádost byla doručena pracovišti dle bodu 2. nejdříve.

 

Převod podle § 13 zákona o prodeji půdy

1. V případě zájmu je možné pozemek uvedený v seznamu neprodaných pozemků opakovaně nabídnout v obchodní veřejné soutěži podle § 13 zákona o SPÚ. Pro nabídku v obchodní veřejné soutěži se pozemek ocení podle ustanovení §14, odst. 1 zákona o SPÚ cenou obvyklou. Poznámka: V obchodní veřejné soutěži lze na úhradu kupní ceny započítat jak nároky za nevydané pozemky tak i nároky na náhrady podle zákona o půdě.


 

Na pracovišti SPÚ, do jehož působnosti neprodané pozemky svojí polohou spadají, je k dispozici aktuální seznam tímto pracovištěm nabízených pozemků včetně jejich orientační výměry. Pracoviště seznam aktualizuje průběžně. Seznam neprodaných pozemků za celou ČR zveřejněný na internetu (www.spucr.cz) má čtrnáctidenní interval aktualizace a je pouze informativní.

Pokud v případě pozemků v chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech požádá o prodej, v mezidobí od zveřejnění seznamu do okamžiku uzavření smlouvy, osoba splňující podmínky pro prodej podle čl. II zákona č. 206/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 20 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude prodej realizován na tuto osobu bez ohledu na žádosti třetích osob o převod. Stejný postup bude použit rovněž při uplatnění přednostního práva obce na převod pozemku podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přečteno: 42482x

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace