Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Převod pozemků vlastníkovi nebo spoluvlastníkovi stavby

Jedná se o převody dle § 10 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmětem převodu jsou nemovité věci, s nimiž je příslušný hospodařit SPÚ, které nenáleží do majetku státu vybraného k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (viz § 5 zákona o SPÚ) a které nejsou vyloučeny z převodu podle § 6 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Státní pozemkový úřad převede vlastníkovi (spoluvlastníkovi) stavby, která je nemovitou věcí: 

-          zemědělský pozemek, na němž je tato stavba umístěna, pokud je vlastník, popř. spoluvlastník stavby oprávněným uživatelem tohoto pozemku

-          zemědělský pozemek nebo jeho oddělenou část v podobě parcely sousedící s pozemkem, na němž je tato stavba umístěna (dotýká se zastavěné parcely), jde-li o pozemek funkčně spojený s touto stavbou a vlastník, popř. spoluvlastník stavby je jeho oprávněným uživatelem a zároveň vlastník (spoluvlastník) stavby je na základě nájemní/pachtovní smlouvy uzavřené s SPÚ (dříve s PF ČR) jeho oprávněným uživatelem.

Státní pozemkový úřad může převést vlastníkovi (spoluvlastníkovi) stavby, která je nemovitou věcí současně s pozemkem jiný zemědělský pozemek nebo jeho oddělenou část v podobě parcely, pokud je s touto stavbou funkčně spojen a vlastník, popř. spoluvlastník stavby je oprávněným uživatelem tohoto pozemku.

Podle ustanovení § 10 odst. 5 zákona o SPÚ:

-          převede SPÚ vlastníkovi (spoluvlastníkovi) pozemku, jehož součástí je stavba, která byla do 31. 12. 2013 samostatnou nemovitostí, sousedící zemědělský pozemek nebo oddělenou část takového pozemku v podobě parcely, který je se stavbou funkčně spojen a žadatel je jeho oprávněným uživatelem,

-          současně může tomuto vlastníkovi popř. spoluvlastníkovi pozemku převést jiný zemědělský pozemek nebo oddělenou část tohoto pozemku v podobě parcely, který je se stavbou funkčně spojen a žadatel je jeho oprávněným uživatelem (při posouzení je třeba vycházet ze znění daného ustanovení, tj. jiný se stavbou funkčně spojený pozemek (ev. jeho část v podobě parcely) lze převést pouze tehdy, je-li předmětem převodu současně i pozemek sousedící s pozemkem, jehož součástí je stavba),

-          pozemek, na němž je umístěn lyžařský vlek, jako stavba spojená se zemí pevným základem nebo pozemek sousedící k tomuto vleku, na němž je v zimním období provozována lyžařská sjezdovka.

Pokud o převod zemědělského pozemku požádají současně obec, kraj, vlastník stavby, uživatel zahrádkové nebo chatové osady a zřizovatel trvalého porostu, potom se uspokojí nejprve uživatel zahrádkové nebo chatové osady, poté vlastník (spoluvlastník) stavby, zřizovatel trvalého porostu a nakonec obec nebo kraj.

Přečteno: 18704x

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace