Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Převod pozemků obcím a krajům

Úplatný převod pozemků na obec

Předmětem převodu jsou dle § 10 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pozemky, které se nacházejí v katastrálním území obce a leží v zastavěném území obce nebo v zastavitelné ploše a pozemky jsou určené pravomocným rozhodnutím o umístění stavby k zastavění stavbou ve prospěch této obce.

Úplatný převod pozemků na kraj

Dle § 10 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou předmětem převody pozemky, které leží v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše určené pro projekty rozvoje území určených pro průmyslové využití schválené vládou, pokud takovému převodu nebrání práva třetích osob a pokud o převod pozemku nepožádala obec.

Pozemky mohou být převedeny, nejsou-li vyloučeny z převodu podle § 6 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nenáleží-li do majetku státu vybraného k privatizaci dle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pokud o převod zemědělského pozemku požádají současně obec nebo kraj, vlastník stavby, uživatel zahrádkové nebo chatové osady a zřizovatel trvalého porostu, potom se uspokojí nejprve uživatel zahrádkové nebo chatové osady, poté vlastník (spoluvlastník) stavby, zřizovatel trvalého porostu a nakonec obec nebo kraj. 

Přečteno: 13735x

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace