Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Příjem oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

Schránka pro příjem oznámení je umístěna v budově ústředí Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Adresa elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě je: oznameni@spucr.cz

 

V souladu s nařízení vlády č. 145/2015 Sb. ze dne 15. června 2015 o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu byla stanovena osoba prošetřovatele.

Prošetřovatel oznámení: Ing. Arch. Grauová Milana

Zástupce prošetřovatele: JUDr. Olga Doudová

 

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, byla v rámci SPÚ určena tzv. „příslušnou osobou“ k příjímání, evidenci a vyřizování oznámení Ing. arch. Grauová Milana (tel. +420 729 922 365).

 

Upozornění: Schránka pro příjem oznámení a e-mailová adresa oznameni@spucr.cz je podle výše uvedeného nařízení vlády určena pouze pro státní zaměstnance. Veškerá ostatní podání mající charakter korupce se směřují na e-mailovou adresu korupce@spucr.cz.

Doporučujeme napsat co nejvíce relevantních a ověřitelných informací, které s oznamovanou skutečností souvisí.

Přílohy Poslední aktualizace
Oznámení dle směrnice
soubor pdfNové okno( PDF, 104.23 KB)
15.12.2021
Prošetřovatel oznámení protiprávního jednání
soubor pdfNové okno( PDF, 319.21 KB)
15.2.2018