Upozornění pro restituenty

Státní pozemkový úřad upozorňuje žadatele, že žádosti o vypořádání nároků na restituční náhrady dle § 18a zákona o půdě (živý, mrtvý inventář) lze reálně vyřídit uzavřením smlouvy o převod nemovitostí pouze u těch žádostí, které budou doručeny na Krajský pozemkový úřad (nebo pobočku) nejpozději do 11. května 2018.

Důvodem je nutnost zrealizovat převody nemovitostí k vypořádání těchto restitučních nároků nejpozději do 30. června 2018, kdy novelou zákona o SPÚ skončí možnost za tyto nároky získat náhradní nemovitost. Během procesu převodu náhradních nemovitostí musí úřad nemovitosti nechat prověřit z hlediska převoduschopnosti, ocenit je a v případě nutnosti oddělit geometrickým plánem. Jelikož jsou všechny tyto činnosti časově náročné, je nutné žádosti podat v dostatečném předstihu, aby bylo možné převod realizovat do konce června. Státní pozemkový úřad nemá žádný vliv na lhůty, ve kterých ostatní instituce provedou zákonem vyžadované prověření nemovitostí. Zákon, kterým byly naturální restituce ukončeny, neobsahuje přechodná ustanovení, která by umožňovala zrealizovat tyto převody i po datu 30. června 2018.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace