Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace hlavních polních cest a doplňkové polní cesty v k. ú. Zlámanec

V průběhu října 2017 dokončil Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště výstavbu polních cest „C2a, C2b a C110“ v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zlámanec.

Realizovaná cesta C2a je vystavěna s asfaltovým krytem cesty v kategorii  P4,5/30. Délka cesty je 110 m, šířka cesty je 3,5m + 2 x 0,5m zpevněné krajnice. Cesta C2b je rovněž s asfaltovým krytem v kategorii cesty P4,5/30. Délka cesty je 662 m, šířka cesty je 3,5 m + 2 x 0,5 m nezpevněné krajnice. Součástí této cesty jsou dva nové záchytné a odvodňovací žlaby. Doplňková cesta C110 je vystavěna s asfaltovým povrchem. Odvodnění cesty je směřováno do okolního terénu. Kategorie cesty je P3/30 s délkou cesty 289,5 m a šířkou 3,0 m, cesta je zbudována bez krajnic.

Hlavním cílem realizace této stavby je zlepšení dostupnosti a zpřístupnění pozemků jejich vlastníky a tím dojde k zefektivnění hospodaření na nich. Nedílnou přínosem stavby je také protierozní funkce zbudovaných polních cest, kdy díky promyšlenému systému odvodnění dojde k bezpečnému převedení srážkových vod do vodotečí. Doprovodná výsadba zeleně pak zajistí bezproblémové začlenění cest do krajiny a snížení dopadu asfaltových polních cest na ráz krajiny.Byly vysázeny Jeřáby oskeruše ze školek v odpovídajících přírodních oblastech. Polní cesty budou využívány také místním obyvatelstvem k vycházkám a relaxaci.

Realizace stavby probíhala od března 2017 do října 2017. Celkové náklady činily 6 257 248 Kč včetně DPH a byly hrazeny z prostředků veřejné pokladní správy. Polní cesty C2a, C2b a C110 budou předány obci Zlámanec.

 

P1000185.JPG

 

P1000193.JPG

 

 

 

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace