Vysočina

Výstavba polních cest a úspěšné podepsání dohody se SZIF

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov převzala dne 29. 9. 2018, od zhotovitele  SWIETELSKY s.r.o., díla dvou polních cest, které jsou financovány z fondů EU (Program rozvoje venkova). Díla byla řádně a včas předána, bez vad a nedodělků.

více...

Vodní nádrž Tlustý

Pobočka Třebíč zahájila v květnu 2018 předáním staveniště realizaci projektu „Vodní nádrž Tlustý včetně přilehlého biocentra“ v k. ú. Mohelno a Kladeruby nad Oslavou. Vodní nádrž budou sloužit k zadržení vody v krajině, akumulaci, retenci, bezpečnému převedení povodňových průtoků a ke zvýšení biodiverzity v krajině.

více...

Sucho, zhoršená absorpce srážek do půdy jde ruku v ruce i s větrnou erozí

V měsíci srpnu Pobočka Pelhřimov s obavou očekávala příval srážek, které bohudíky, nebo bohužel nepřišly v takovém rozsahu, ve kterém se předpokládalo.

více...

Oznámení o přerušení provozu Pobočky Třebíč (KPÚ pro Kraj Vysočina)

Z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektrické energie bude ve středu 18. 7. 2018 přerušen provoz na Pobočce Třebíč (KPÚ pro Kraj Vysočina).

více...

Realizace polních cest na okrese Jihlava

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava, započal v tomto roce stavební práce na realizaci několika akcí financovaných z PRV. Konkrétně se jedná o tyto akce:  „Rekonstrukce PC Pavlov - K Bezděkovu“ v k.ú.

více...

Realizace prvků plánů společných zařízení na okrese Havlíčkův Brod

Pobočka Havlíčkův Brod předala na počátku roku 2018 Městysi Libice nad Doubravou stavby polních cest, vybudované během roku 2017 na základě schváleného plánu společných zařízení KoPÚ Libice nad Doubravou a KoPÚ Kladruby u Libice, a to v celkové účetní investiční hodnot

více...

Výstavba polních cest v k. ú. Kdousov

Pobočka Třebíč zahájila předáním staveniště zhotoviteli od 1. dubna 2018 výstavbu polních cest  C 1, C11 a C 14  v katastru obce Kdousov, které vycházejí ze schváleného plánu společných zařízení JPÚ Kdousov.

více...

Výstavba polních cest v k. ú. Čechočovice

Pobočka Třebíč zahájila předáním staveniště zhotoviteli od 1. dubna 2018 výstavbu polních cest C5 a C11  v katastru obce Čechočovice, které vycházejí ze schváleného plánu společných zařízení KoPÚ Čechočovice.

více...

Místní šetření stavebních parcel jako prevence možných sporů

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov provedl ve dnech 6. a 7. března 2018 v kat. území Velká Chyška netypické zjišťování průběhu hranic.

více...

Realizace polních cest v okrese Jihlava

Krajský pozemkový úřad pro Vysočinu, Pobočka Jihlava započal v tomto roce stavební práce na realizaci dvou akcí financovaných z PRV, a to „Rekonstrukce PC Pavlov - K Nepomuku“ a „Rekonstrukci PC Knínice – U Šimona“.

více...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace