Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Plzeňský

Setkání pracovníků orgánů územního plánování obcí s rozšířenou působností v rámci Plzeňského kraje s účastí zástupců Státního pozemkového úřadu

Spolupráce Státního pozemkového úřadu s orgány územního plánování přináší předávání zkušeností v oblasti komplexních pozemkových úprav, hlavně v oblasti zpracování plánu společných zařízení....

Realizace veřejné zakázky ,,Studie odtokových poměrů“ pro vybraná katastrální území na Měčínsku

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, nechal vypracovat „Studii odtokových poměrů“ v katastrálním území Nedanice, Nedaničky, Třebýcina, Kroměždice, Myslovice, Předslav, Měchlupy u Předslavi a Makov u Předslavi....

Realizace převodů pozemků pro organizační složky Ministerstva životního prostředí

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, oddělení privatizace a převodů, připravuje v rámci své kompetence převody pozemků z příslušnosti správy SPÚ do příslušnosti hospodařit s majetkem státu ostatním organizačním složkám státu a státním organizacím v působnosti MŽP....

Komplexní pozemková úprava v Klenčí pod Čerchovem

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice svolal na den 30. 9. 2015 úvodní jednání v rámci probíhající komplexní pozemkové úpravy v Klenčí pod Čerchovem. Úvodní jednání se konalo v kulturním domě U Nádraží v Klenčí pod Čerchovem za účasti 155 vlastníků pozemků....

Modelový příklad správné praxe při projektování a realizaci vodohospodářských opatření - komplexní pozemková úprava Hněvnice, okres Plzeň-sever

Katastrální území Hněvnice se nachází severně od Plzně v povodí Vlkýšského potoka, který je v současnosti ve správě Státního pozemkového úřadu. Obec Hněvnice byla v období po roce 2002 opakovaně postižena bleskovými povodněmi, které způsobovaly škody na nemovitostech....

Státní pozemkový úřad jako partner projektu podporovaného v rámci aktivit Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury

V průběhu letošního roku se v Plzni i okolí uskutečnila celá řada akcí spojených pod hlavičkou aktivit Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury. Jedním z těchto dílčích programů je projekt nazvaný „Obnova krajiny česko-německého pohraničí“, jehož hlavní iniciátorkou a koordinátorkou byla paní architektka Ing. Klára Salzmann Ph.D....

Komplexní pozemková úpravy a realizace plánu společných zařízení s výstavbou polních v kú Žďár u Nalžovských Hor a Loužná

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Žďár u Nalžovských Hor byla zahájena v březnu 2001 na základě podnětu města Nalžovské Hory. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žďár u Nalžovských Hor nabylo právní moci v prosinci 2003....

Výstavba polní cesty HPC1 včetně doprovodné zeleně v k. ú. Krchleby u Staňkova

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice dne 4. 5. 2006 zahájila komplexní pozemkovou úpravu v k. ú. Krchleby u Staňkova. Toto katastrální území spadá do územní působnosti Města Staňkov. Komplexní pozemková úprava byla zahájena na základě žádostí vlastníků cca. 72,5% zemědělské půdy....

Stavba polních cest v k. ú. Lužná u Boru (okres Tachov)

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lužná u Boru byly zahájeny dne 26.6.1998 z podnětu tehdejšího Okresního úřadu Tachov, Okresního pozemkového úřadu....

Výstavba polních cest při pozemkových úpravách na Křivoklátsku

V roce 2005 zahájil na žádost obcí a převážné části vlastníků Státní pozemkový úřad komplexní pozemkové úpravy v území sousedících obcí a jejich katastrálních územích Chlum nad Berounkou, Podmokly, Prašný Újezd, Terešov a Zvíkovec....

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace