Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Pardubický

Realizace stavby „Tatenice – odlehčovací koryto K1"

Pobočka Ústí nad Orlicí, Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, zrealizovala v k.ú. Tatenice jedno z opatření, které bylo navrženo plánem společných zařízení komplexních pozemkových úprav....

Pobočka Svitavy dokončila stavbu polní cesty C 10 v k. ú. Moravská Kamenná Horka

Pobočka Svitavy dokončila v listopadu tohoto roku výstavbu zpevněné polní cesty C10 s asfaltobetonovým povrchem o délce 750 m v katastrálním území Moravská Kamenná Horka. Polní cesta C10 je součástí plánu společných zařízení provedené komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Moravská Kamenná Horka. Jedná se o první zrealizovaný prvek plánu společných zařízení v tomto katastrálním území....

Úspěšně dokončené veřejné zakázky v Pardubickém kraji

Za podzim letošního roku se v oblasti veřejných zakázek podařila úspěšně dokončit zadávací řízení na návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vrážné, okres Svitavy, výstavbu polní cesty v katastrálním území Hostovice u Pardubic, dále pak na demolici objektu v obci Seč, okres Chrudim a rovněž byla úspěšně zadána veřejná zakázka na znalecké posudky a odhad cen nemovitostí v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj....

Realizace Protierozní opatření v k.ú. Horní Lipka

Pobočka Ústí nad Orlicí, Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, zrealizovala v k.ú. Horní Lipka soubor staveb s názvem Protierozní opatření v k.ú. Horní Lipka, navržený v souladu plánem společných zařízení komplexních pozemkových úprav....

STUDIE R35 ČASY – OSTROV

Na základě smlouvy o dílo mezi objednateli Ředitelstvím silnic a dálnic, Pobočka Pardubice a Krajským pozemkovým úřadem pro Pardubický kraj a zpracovatelem Ing. Miroslavem Kodytkem byla v červenci 2015 dokončena Studie R 35 Časy – Ostrov. Studie předchází zpracování komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích dotčených stavbou komunikace R 35 a zároveň stanovuje rozsah území dotčeného touto komunikací....

Realizace prvků plánu společných zařízení v KoPÚ Vlčnov u Chrudimi

V katastrálním území Vlčnov u Chrudimi, rozšířeném o přilehlou část katastrálního území Orel, Pobočka Chrudim schválila v roce 2010 návrh komplexních pozemkových úprav. V rámci plánu společných zařízení byly navrženy k realizaci polní cesta HC 7A v k. ú. Orel a polní cesta HC7B v k. ú. Vlčnov u Chrudimi se svodným příkopem. Jedná se o jednu polní cestu procházející dvěma katastrálními územími a na ni navazující otevřený příkop sloužící k zachycení dešťových vod z přilehlého povodí i nově vybudované komunikace....

Pobočka Svitavy přihlašuje vybudovanou polní cestu C2 v k. ú. Hradec nad Svitavou do Soutěže o nejlepší realizované společné zařízení

Pobočka Svitavy zrealizovala v roce 2014 projekt na výstavbu zpevněné polní cesty C2 s asfaltobetonovým povrchem o délce 1,905 km v katastrálním území Hradec nad Svitavou. Polní cesta C2 je součástí plánu společných zařízení provedené komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hradec nad Svitavou....

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj – oddělení privatizace a převodů

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj převedl do vlastnictví obcí a měst Pardubického kraje bezúplatně v roce 2015 na základě 23 ks žádostí celkem 71 ks parcel o celkové výměře 18,5 ha, čímž významně pomohl k rozvoji obcí v oblasti bydlení a realizace veřejné zeleně....

Církevní restituce v Pardubickém kraji v druhé polovině

Proces církevních restitucí se v rámci Pardubického kraje přesunul do druhé poloviny. V rámci podaných výzev, které mohly církve uplatnit dle zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (ZMV) do 31. prosince 2013, bylo vůči povinným osobám, které spravovaly největší objem církevního majetku, tj. vůči Státnímu pozemkovému úřadu (dříve Pozemkový fond České republiky) a Lesům České republiky, s.p., podáno takřka 260 výzev, ve kterých bylo obsaženo cca 4500 pozemků....

Realizace polní cesty C 7 v k. ú. Hradec nad Svitavou

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy zrealizovala v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hradec nad Svitavou a zpracovanou projektovou dokumentací výstavbu polní cesty C7 v katastrálním území Hradec nad Svitavou....

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace