Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Zpráva o výsledcích činností KPÚ pro Pardubický kraj

KPÚ pro Pardubický kraj Zpráva o výsledcích činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj v oblasti pozemkových úprav v roce 2014

 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj vykonává činnost v oblasti pozemkových úprav prostřednictvím čtyř poboček, jejichž územní působnost odpovídá okresům Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí. Agenda pozemkových úprav spočívá především v provádění správních řízení dle zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění a následné realizaci staveb dle schválených plánů společných zařízení.

Pobočky Pardubického kraje dokončily v roce 2014 celkem 11 komplexních pozemkových úprav na výměře 5 767 ha. Tato správní řízení se týkala 2 380 účastníků, se kterými bylo nutné jednat a dosáhnout kompromisního návrhu. Pobočky dále podaly úspěšně žádost na 10 projektů z 21. kola Programu rozvoje venkova (PRV) v hodnotě cca 75 milionů Kč bez DPH. V druhé polovině roku 2014 pobočky započaly s výstavbou těchto projektů a mimo to dokončovaly během celého roku 2014 výstavbu projektů společných zařízení vybraných v rámci 15. a 17. kola PRV (11 projektů v hodnotě cca 102 milionů Kč).

Kromě polních cest a zeleně se podařilo zrealizovat i protierozní a vodohospodářská opatření, čímž je např. v okrese Ústí nad Orlicí zrealizováno již 12 poldrů či nádrží s částečnou stálou zátopou s celkovým retenčním objemem 461 tis. m3. Tyto úspěšné realizace mají velmi významný vliv na zájem o provádění pozemkových úprav. Na celém území Pardubického kraje je rozpracováno dalších 43 komplexních pozemkových úprav, kde se chystají další projekty dle požadavků obcí a vlastníků pozemků.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace