Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

STUDIE R35 ČASY – OSTROV

Na základě smlouvy o dílo mezi objednateli Ředitelstvím silnic a dálnic, Pobočka Pardubice a Krajským pozemkovým úřadem pro Pardubický kraj a zpracovatelem Ing. Miroslavem Kodytkem byla v červenci 2015 dokončena Studie R 35 Časy – Ostrov. Studie předchází zpracování komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích dotčených stavbou komunikace R 35 a zároveň stanovuje rozsah území dotčeného touto komunikací.

Cílem této studie bylo navržení závazného plošného rozsahu pozemkové úpravy, tzn. obvodů pozemkových úprav v jednotlivých katastrálních územích popř. jejich částech. Dalším důležitým cílem studie bylo navržení opatření ke zpřístupnění pozemků, které jsou dotčenou stavbou znepřístupněny, a dále opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí včetně případných vodohospodářských staveb.

Studií je dotčeno celkem 12 katastrálních území, z toho deset v okrese Pardubice a dva v okrese Chrudim. Celková výměra, která bude dotčena pozemkovými úpravami, je 5 160 ha. Celkové náklady na provedení pozemkových úprav včetně všech opatření jsou odhadnuty na 528 milionů korun českých.

Zástupci Ředitelství silnic a dálnic, Pobočka Pardubice dne 17. 9. 2015 na společném jednání pracovní skupiny pro nastavení a realizaci spolupráce ve věci výstavby rychlostní komunikace R35 s KPÚ pro Pardubický kraj a Pobočkou Pardubice konstatovali, že studie je přínosná pro jednání s vlastníky o výkupech pozemků. Výhodou je větší informovanost některých vlastníků, projednané řešení ohledně zpřístupnění pozemků i naznačené možnosti úprav pozemků.

pardubice.png

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace