Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace PSZ v souvislosti s výstavbou rychlostní silnice I/37

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Pardubický kraj, pobočka Pardubice, zrealizoval ve spolupráci s ŘSD stavbu cesty pod názvem “Polní cesta C6 a mostek přes Plačický potok”.

Tato stavba byla zrealizována na základě plánu společných zařízení, který byl schválen v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Pohřebačka a Opatovice nad Labem. Úpravy byly zahájeny v souvislosti s výstavbou plánovaných komunikací R 35 a rychlostní silnicí I/37 Pardubice – Hradec Králové. Realizací této stavby byl umožněn přístup a užívání zemědělských pozemků, které by se jinak staly po výstavbě těchto komunikací nepřístupnými.

 

Polní cesta C6 se napojuje na původní komunikaci I/37 v Opatovicích a dále pokračuje podél Opatovického kanálu až k parovodu a následně po jeho pravé straně kopíruje silnici I/37 směrem na Hradec Králové. Úsek je ukončen na hranici lesa v blízkosti Opatovického písníku. Délka úseku činí více jak 1,2 km. Polní cesta je kategorie P4,0/30 a byla navržena jako vedlejší, jednopruhová s šířkou komunikace 4,00 m včetně oboustranné krajnice šíře 0,50 m. Jedná se o obousměrnou komunikaci s asfaltobetonovým povrchem a návrhovou rychlostí 30 km/h.

 

Mostek přes Plačický potok je situovaný ve staničení 295m. Jedná se o deskový ocelobetonový most se zabetonovanými nosníky. Most je tvořen jedním prostým polem o rozpětí necelých 9,0m. Pole je tvořeno z 13 nosníků průřezu HEB 260 dle DIN 1025-2 částečně zabetonovaných do desky o proměnné tloušťce. Deska byla uložena na úložných prazích pomocí vrubového kloubu. Materiál nosníků byl navržen S355 J2+N. Materiál úhelníků byl stanoven S235 J2+N. Montážní ztužení nosníků bylo provedeno pomocí pásové oceli z materiálu S235 JR.

 

Tato stavba realizovaná v souladu s plánem společných zařízení byla celá financována z prostředků ŘSD a její celková investice činila téměř 9 mil. Kč.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace