Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace polní cesty v k. ú. Bystré u Poličky

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy zrealizovala v k. ú. Bystré u Poličky výstavbu polní cesty SO 1.15., jako jedno z navržených společných zařízení na základě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav.

Jedná se o polní cestu kategorie P 4,0/30 v délce 980 m, s odvodněním drenáží a odvodňovacím žlabem. Povrch nové cesty je proveden z asfaltobetonu tl.  40 mm v šířce 3 m s krajnicemi 2x 0,5 m. Součástí cesty jsou 2 výhybny a sjezdy na pozemky. Polní cesta SO 1.15 je lokalizována v jihozápadní části obce Bystré. Je vedena v trase stávající nezpevněné polní cesty, začíná napojením na stávající záchytný odvodňovací žlab u sjezdu z polní cesty SO 1.12, dále pokračuje v trase stávající polní cesty a je zakončena na křižovatce lesních cest připojením na stávající stav.

Vybudováním cesty je jednak vyřešen přístup vlastníků půdy k pozemkům, je zamezeno nadbytečnému utužování orné půdy pojezdem těžké zemědělské techniky po pozemcích, byla vyřešena eroze původní nezpevněné polní cesty, došlo k bezpečnému zpřístupnění krajiny i pro občany.

Výstavba polní cesty SO 1.15. probíhala od března do května 2015 a byla financována z prostředků EU v rámci Programu rozvoje venkova. Celková investiční hodnota stavby činila ke dni předání 4,4 mil. Kč.

V červnu 2015 byla polní cesta předána do majetku Města Bystré.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace