Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace Polní cesty H5 k. ú. Ostrov u Lanškrouna

Pobočka Ústí nad Orlicí, Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, zrealizovala v k. ú. Ostrov u Lanškrouna jako jedno z dalších opatření navržených plánem společných zařízení komplexních pozemkových úprav výstavbu polní cesty H5.

Cesta slouží pro zpřístupnění pozemků v severní části k. ú. Ostrov u Lanškrouna. Jedná se o novou stavbu hlavní polní cesty v délce necelých 3,5 km. Cesta je jednopruhová s výhybnami. Odvodněná otevřenými příkopy a podélnou drenáží. Konstrukce cesty je podle předpokládaného zatížení, výsledků geologického průzkumu, podkladní vrstvy ze štěrkodrti, kryt vozovky z asfaltobetonu.

 

Komunikace H5 je v kategorii polních cest Pv 4,5/30 napojena na stávající síť komunikací v obci. Na převážné části svojí délky je cesta doplněna doprovodnou zelení (ovocné druhy, javory, lípy a listnaté keře) založenou do oplocenek.

 

Zvláštností použitou v rámci pobočky poprvé je, že souběžně s cestou byla bez zvláštních nákladů jako travnatý pruh vybudována i hipostezka o šířce 3 metry.  

 

O využívání cesty nejen pro zpřístupnění zemědělských pozemků svědčí připojené fotografie.

 

Realizace byla provedena s využitím prostředků Programu rozvoje venkova a spolu s již dříve provedenými stavbami šesti polních cest, poldru a několika biokoridorů je příkladem ucelené komplexní realizace opatření navržených v pozemkových úpravách.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace