Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace polní cesty C 7 v k. ú. Hradec nad Svitavou

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy zrealizovala v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hradec nad Svitavou a zpracovanou projektovou dokumentací výstavbu polní cesty C7 v katastrálním území Hradec nad Svitavou.

Vybudováním nové polní cesty je zajištěn odklon pomalé zemědělské dopravy z obce, dále je umožněn přístup na okolní bloky zemědělské půdy, záhumení pozemky a ČOV města Svitavy. Využíváním nové dostatečně široké cesty se zamezí pojezdu zemědělské techniky po pozemcích, čímž se zabrání nadbytečnému utužování půdy. Nová polní cesta zároveň zpřístupní krajinu turistům a cyklistům. Nezanedbatelným přínosem pro vzhled krajiny i zvýšení ekologické stability je výsadba jednostranné aleje stromů podél cesty v počtu 179 kusů.

Trasa cesty vede severně rovnoběžně s intravilánem obce Hradec nad Svitavou, začíná v místě napojení na stávající komunikaci III/36625 směr Vendolí a končí přibližně po 3,0 km, napojením na stávající místní komunikaci v intravilánu obce. Cesta je navržena v kategorii P 5,0/30 s povrchem z asfaltového betonu v šíři 4 m a s krajnicemi 2 x 0,5 m. Odvodnění cesty je řešeno do patních příkopů, podélné drenáže a na okolní terén úpravou příčného a podélného sklonu povrchu vozovky a pláně vozovky. Součástí cesty jsou 4 výhybny a 25 sjezdů na přilehlé pozemky.

Výstavba polní cesty C7 probíhala od září 2014 do dubna 2015 a byla financována z Programu rozvoje venkova a částečně z prostředků státního rozpočtu. Celková investiční hodnota stavby činila ke dni předání téměř 21,3 mil. Kč.

V rámci výstavby polní cesty C7 byl proveden Regionálním muzeem Litomyšl záchranný archeologický výzkum, při kterém bylo zjištěno a zadokumentováno 78 zahloubených sídlištních objektů, ze kterých byly získány archeologické nálezy (kamenné předměty a keramický materiál ve fragmentárním stavu). Tyto nálezy jsou datovány do období kultury s lineární keramikou (stáří více než 5000 let př.n.l.)

Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydal MěÚ Svitavy v květnu 2015 a poté bylo dílo převedeno do majetku obce Hradec nad Svitavou.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace