Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Církevní restituce v Pardubickém kraji v druhé polovině

Proces církevních restitucí se v rámci Pardubického kraje přesunul do druhé poloviny. V rámci podaných výzev, které mohly církve uplatnit dle zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (ZMV) do 31. prosince 2013, bylo vůči povinným osobám, které spravovaly největší objem církevního majetku, tj. vůči Státnímu pozemkovému úřadu (dříve Pozemkový fond České republiky) a Lesům České republiky, s.p., podáno takřka 260 výzev, ve kterých bylo obsaženo cca 4500 pozemků.

Dalšími povinnými osobami k vydání majetku jsou státní instituce jako Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Ministerstvo zemědělství, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa státních hmotných rezerv, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Povodí Labe, státní podnik, Povodí Moravy, s.p. a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Do současného dne prošlo takřka 230 dohodami necelých 3000 pozemků o přibližné výměře 4 500 ha. V současné době zbývají k řešení zejména případy komplikované, tj. takové, kde je nutné dělit pozemky geometrickými plány, kde správní orgán zajišťuje další podklady nutné ke správnému posouzení výzvy atd..  Konají se místní šetření za účasti povinné a oprávněné osoby, správního orgánu a dalších osob, které mohou být dotčeny správním řízením (např. vlastníci staveb, sousedících s původními církevními pozemky).

Mezi sledované patří zejména případy v katastrálním území Horní Roveň a Dašice, kde jsou mimo jiné řešeny pozemky, které jsou schválenou územně plánovací dokumentací určeny k výstavbě všemi Východočechy tak dlouho očekávané rychlostní komunikace R35. 

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace