Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Olomoucký

Polní cesty a PEO k. ú. Jezernice a rekonstrukce polních cest C1, C2 s IP k. ú. Milenov – sk. II

Výše uvedenou stavbu dokončil v roce 2016 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov za finanční spoluúčasti Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o polní cesty C1, C2, C3 a doplňkovou polní cestu C102 se svodným průlehem v k. ú. Jezernice....

Pozemkové úpravy v katastrálním území Loučany na Hané

Fotografie realizovaných pozemkových úprav:       ...

Setkání zaměstnanců Státního pozemkového úřadu se starosty a zemědělci okresu Jeseník

Dne 6. 10. 2016 proběhlo informativní setkání se starosty obcí okresu Jeseník, kde jsou plánovány nebo probíhají pozemkové úpravy, a s některými zástupci zemědělských subjektů v okrese Jeseník....

Pracovní setkání zástupců SPÚ se starosty měst a obcí okresu Šumperk

Dne 13. 9. 2016 se uskutečnilo na Pobočce v Šumperku pracovní setkání zástupců Státního pozemkového úřadu (SPÚ) se starosty měst a obcí okresu Šumperk....

Realizace první etapy společných zařízení v katastrálním území Hruška zajistí kompletní protierozní a protipovodňovou ochranu zastavěné části obce

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hruška proběhlo v letech 2005–2010....

Polní cesty a PEO k. ú. Středolesí a k. ú. Boškov, okres Přerov

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, dokončil k 31. 5. 2016 realizaci polní cesty C3 a C16 spolu se svodným průlehem SP1 v k. ú....

Realizace hlavní polní cesty se záchytným příkopem a prvkem zeleně v katastrálním území Plinkout

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc, zrealizovala hlavní polní cestu se záchytným příkopem a interakčním prvkem zeleně v katastrálním území Plinkout. Uvedená polní cesta je dalším společným zařízením, které bylo zrealizováno podle schváleného návrhu plánu společných zařízení (PSZ) Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Plinkout....

Realizace polní cesty C22 v katastrálním území Uhelná

  Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník, vybudoval po dokončené komplexní pozemkové úpravě polní cestu C 22 navrženou plánem společných zařízení v katastrálním území Uhelná....

Protipovodňová ochrana lokality Jeseník nad Odrou

Na Krajském pozemkovém úřadě pro Olomoucký kraj proběhlo dne 4. 2. 2016 jednání, na kterém se probírala problematika protipovodňové ochrany lokality Jeseník nad Odrou. Jednání se zúčastnili zástupci ústředí SPÚ Praha, KPÚ pro Olomoucký kraj a KPÚ pro Moravskoslezský kraj, zástupci Povodí Odry s. p., starostové dotčených obcí a zástupci zpracovatele návrhu pozemkových úprav v dané lokalitě, zástupce Výzkumného ústavu vodohospodářského....

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace