Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Olomoucký

Seminář „Komplexní pozemkové úpravy – nástroj rozvoje venkovské krajiny“ v Prostějově

Pobočka Prostějov Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj uspořádala dne 10. 5. 2018 seminář na téma „Komplexní pozemkové úpravy – nástroj rozvoje venkovské krajiny“....

Polní cesty, víceúčelová nádrž a lokální biocentrum LBC 7 v k.ú. Čelčice – I. etapa

Dne 3. 5. 2018 proběhlo v Horní komoře Parlamentu České republiky – Senátu, vyhlášení výsledků již 11. ročníku soutěže Žít krajinou. Pobočka Prostějov získala I....

Realizace souboru společných zařízení v katastru obce Hruška

Pobočka Prostějov Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj dokončila v roce 2017 realizaci první etapy společných zařízení v katastru obce Hruška, které byly schváleny v komplexních pozemkových úpravách....

Lokální ÚSES v k. ú. Měrovice nad Hanou a Stříbrnice nad Hanou

Státní pozemkový úřad prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočky Přerov byl investorem výsadby biokoridoru v k. ú. Měrovice nad Hanou a Stříbrnice nad Hanou....

Řešení problematiky protipovodňové ochrany lokality Jeseník nad Odrou.

V průběhu roku 2015 byla ustanovena pracovní skupina, která se zabývá řešením protipovodňové ochrany lokality Jeseník nad Odrou. Pracovní skupina je složena z pracovníků ústředí SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, Poboček Nový Jičín a Přerov, s.p. Povodí Odry, starostové dotčených obcí, zpracovatelé návrhu pozemkových úprav a odborníci z VÚT Brno. Jednání probíhají na KPÚ pro Olomoucký kraj, na s.p. Povodí Odry v Ostravě a na Obecním úřadě v Jeseníku nad Odrou. V minulém roce měla pracovní skupina 3 jednání. Letos se uskutečnilo již 5 jednání pracovní skupiny....

Výstavba polních cest v k. ú. Odrlice a v k. ú. Cholina

Projekt “Výstavba polních cest C31,C22 v k.ú. Odrlice a C24 v k.ú. Cholina“ je poslední, v pořadí třetí etapou realizace společných zařízení KoPÚ Odrlice a JPÚ Cholina, které probíhají od roku 2008....

Realizace plánu společných zařízení KoPÚ Mikulovice u Jeseníka – polní cesta C8

Státní pozemkový úřad, Pobočka Jeseník, zahájil, na základě požadavku obce Mikulovice a sboru zástupců, realizaci první etapy plánu společných zařízení KoPÚ Mikulovice u Jeseníka....

Oprava sakrální stavby

Pobočka Šumperk na základě dopisu ústředí SPÚ ve věci zajištění oprav sakrálních staveb, které jsou umístěny na pozemcích ve správě SPÚ, zajistila v měsíci květnu 2017 opravu sakrální stavby kapličky „Boží muka“ na pozemku ve správě SPÚ p. č. 1340/1 v k. ú....

Seminář „Základy technologie stavby vozovek"

V průběhu měsíce května proběhl v prostorách Laboratoří SQZ, s.r.o., U místní dráhy 939/5, Olomouc 779 00 seminář na téma „Základy technologie stavby vozovek"....

Realizace projektu Programu rozvoje venkova v katastrálním území Lutotín, okres Prostějov

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lutotín proběhlo v letech 2008–2011 souběžně s katastrálním územím Bílovice, které společně tvoří územní obvod Obce Bílovice-Lutotín....

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace